Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

IKZE – wyższa emerytura

ikze

Jeśli obawiasz się biedy na emeryturze, od 1 stycznia 2012 roku możesz pomnażać kapitał na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Jeżeli oszczędzasz tylko tyle, ile musisz – wpłaty do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (I filar - FUS) i wpłaty do otwartego funduszu emerytalnego (II filar - OFE), to otrzymasz skromną emeryturę: 30 – 50 proc. ostatniej pensji (stopa zastąpienia).

IKZE mogą prowadzić: towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), banki, towarzystwa ubezpieczeń na życie, domy maklerskie, otwarte fundusze emerytalne (OFE) prowadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE).

Korzyści podatkowe: wpłaty na IKZE posiadacz konta odlicza od podstawy podatku dochodowego (korzyści polegają na odjęciu wpłaconej składki od podstawy opodatkowania, co powoduje, że należy podatek jest mniejszy od początkowego).

Wysokość wpłat: maksymalna wpłata na IKZE to 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, która obecnie wynosi 19,52 proc. pensji brutto, ale nie więcej niż 4031 zł rocznie.

Wypłata środków: posiadacz konta IKZE może wypłacić zgromadzony kapitał cały jednorazowo, w ratach – przez minimum 10 lat po osiągnięciu przez kobietę 60. lat, a mężczyznę 65. lat. Możliwy jest także wcześniejszy zwrot całego kapitału. Możliwe jest dokonywanie wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych.

Prawo do dokonywania wpłat: na IKZE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Małoletni (w tym przypadku mowa jest o osobach w wieku 16 – 18 lat) mają ograniczone prawo do dokonywania wpłat. Mogą ich dokonywać tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

IKZE można założyć: podpisując umowę z jedną z wybranych instytucji, pod warunkiem, że będzie to: TFI, TUnŻ, bank, dom maklerski oraz OFE, ale tylko uczestnik danego funduszu (II filara).

Na IKZE może gromadzić kapitał wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie ma możliwości gromadzenia oszczędności wspólnie, np. z małżonkiem czy z dzieckiem. Każda z tych osób musi założyć własne, odrębne konto.

W razie śmierci posiadacza konta środki zgromadzone na IKZE zostaną wypłacone uposażonym i nie będą obciążone podatkiem od spadków oraz darowizn. Osoba uprawniona (osoba wskazana, spadkobierca, najbliższa rodzina oszczędzającego). Można dokonać wypłaty całości lub części pieniędzy przed osiągnięciem wymaganego wieku, ale trzeba zapłacić od tego podatek. W przypadku IKZE dolicza się te pieniądze do dochodu przy rocznym rozliczeniu PIT.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.