Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) powstało w 1997 roku z inicjatywy osób działających na rzecz ruchu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych. W tym czasie SKEF brało udział w wielu projektach o zasięgu krajowym i zagranicznym, obejmujących swą tematyką przede wszystkim edukację finansową, konsumencką oraz przeciwdziałanie zjawisku nadmiernego zadłużenia. Jesteśmy członkiem założycielem i obecnie koordynatorem europejskiej sieci : European Credit Debt Network. Współpracujemy z jednostkami naukowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, których cele statutowe i obszary zainteresowań pokrywają się z naszymi.

Doceniając znaczenie dostępności do informacji oraz poradnictwa finansowego i konsumenckiego, SKEF zainicjował w 2001 r. działalność Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (obecnie w Gdyni, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białej Podlaskiej). Naszym bezpłatnym i poufnym poradnictwem objęliśmy przede wszystkim osoby nadmiernie zadłużone oraz wykluczone społecznie. Nasi specjaliści nie tylko radzą, ale też edukują, gdyż najczęściej u podstaw ich trudnej sytuacji leży nieznajomość przysługujących im praw oraz brak dostatecznej wiedzy w zakresie zarządzania finansami osobistymi.  

Nasze projekty edukacyjne kierowane są do różnych grup wiekowych:

  • młodzieży ponadgimnazjalnej „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, młodzieży gimnazjalnej - ogólnopolski konkurs „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”
  • rodzin o niskich dochodach „Pomóż oszczędzać rodzinie”,
  • dzieci w wieku 6-9 lat „Moje pierwsze pieniądze”,
  • seniorów oraz młodych dorosłych i osób korzystających z pomocy innych organizacji tj. Caritas, czy MOPS - warsztaty nt. praw konsumenta, zarządzania finansami osobistymi dla.  Organizujemy również szkolenia na zamówienie.


SKEF jako organizacja pożytku publicznego zbiera 1% na Fundusz Stypendialny dla zdolnych, aktywnych społecznie studentów oraz zajmuje się działalnością charytatywną – „Akcja Skarbonka”  - zbiórką publiczną dla wybranych Domów Dziecka z całej Polski.

Funkcjonujące przy SKEF Sąd Polubowny oraz Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki umożliwiają i propagują polubowne formy rozstrzygania sporów.

Podejmując działalność na rzecz wykluczenia finansowego organizujemy również tematyczne konferencje i seminaria oraz publikujemy wyniki badań i praktyczne poradniki.
Jeśli chciałbyś nas lepiej poznać, zapraszamy na: www.skef.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.