Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Pytanie do eksperta o Oszczędzanie

Igor

Czy rodzic może schować oszczędności dziecka?

Odpowiedź eksperta:

Rodzic może schować zaskórniaki dziecka, jeśli w ten sposób chroni jego oszczędności przed osobami trzecimi, np. szkolnym gangiem wyłudzającym okupy od kolegów. Pomijając taką drastyczną okoliczność, z zasady nie może jednak i nie powinien tego czynić, jeśli dziecięce oszczędności pochodzą z kieszonkowego, albo samodzielnie zarobionych pieniędzy, np. w czasie dorywczych prac wakacyjnych, a nie z podbierania drobniaków nieświadomym tego dziadkom. Ponadto są wydawane w sposób zgodny z prawem (nieletni nie powinni sami kupować alkoholu lub papierosów) na potrzeby dziecka. 

Generalnie w polskim systemie prawnym każdy człowiek, bez względu na wiek, posiada taką samą zdolność prawną, również w dziedzinie finansów. Dziecko tak, jak osoba dorosła, ma prawo nabywania i posiadania majątku, posiadania roszczeń finansowych, uzyskiwania dochodów, bycia podatnikiem, a nawet stroną w procesie sądowym. 

Zakres tych uprawnień zależy od wieku. Przed ukończeniem 13. roku życia dziecko nie posiada zdolności do czynności prawnych, a więc nie może samodzielnie nabyć rzeczy, ani dysponować pieniędzmi bez udziału przedstawiciela ustawowego, najczęściej rodzica. Jednak ustawodawca nawet w przypadku kilkulatków stworzył możliwość "uzdrowienia" (konwalidacji) podjętej przez niego nieważnej czynności. Staje się ona ważna po spełnieniu trzech warunków: umowa dotyczy drobnych bieżących spraw życia codziennego (tzw. umowa bagatelna), została dokonana i nie powoduje rażącego pokrzywdzenia dziecka.

Znacznie szerszy zakres praw finansowych uzyskuje dziecko po ukończeniu 13. roku życia, kiedy nabywa tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Umowy zawierane przez nie są ważne, ale bezskuteczne do czasu ich potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego (z reguły rodzica). Do chwili potwierdzenia umowa ma status tzw. bezskuteczności zawieszonej, czyli obowiązuje pomimo chwilowej niemożności wywołania skutków prawnych. Kontrahent nie może odstąpić od umowy z powodu ograniczonej zdolności małoletniego, chyba że wyznaczył jego przedstawicielowi ustawowemu termin na potwierdzenie umowy, którego ten nie dotrzymał.

Prawo przewiduje kilka wyjątków od powyższej zasady. Na przykład testament nie może być sporządzony przez osobę małoletnią, nawet z późniejszym potwierdzeniem przez opiekuna. Z drugiej strony, do ważnego dokonania niektórych czynności, osoby w wieku 13-18 lat mają pełną zdolność. Są to umowy zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (np. zakup słodyczy), dysponowanie przedmiotami oddanymi małoletniemu do swobodnego użytku (np. rozporządzanie kieszonkowym), a także dysponowanie swoim zarobkiem.

Pełną zdolność do czynności prawnych człowiek nabywa po osiągnięciu pełnoletniości, czyli po ukończeniu 18-go roku życia, albo wcześniejszym zawarciu związku małżeńskiego.

Reasumując - rodzic nie ma prawa do chowania dziecięcych oszczędności, jeśli zostały one zgromadzone legalnie i działalność osób trzecich nie zagraża np. wyłudzeniem ich. Dziecko - w polskim systemie - ma prawo do samodzielnego dysponowania swoimi pieniędzmi.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.