Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zmiany w IKZE

ZMIANYWIKZECznF

Przewidywania są mało optymistyczne. Eksperci wskazują, że za kilkadziesiąt lat stopa zastąpienia, czyli relacja pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia wyniesie niewiele powyżej 30%. Nie pozostaje nic innego, jak samodzielnie oszczędzać na starość.

Osoby, które wyraziły chęć dobrowolnego odkładania na przyszłą emeryturę mogą od dwóch lat skorzystać z produktu oszczędnościowego - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Struktura produktu bazuje na rozwiązaniach przyjętych w Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE), który zadebiutował na rynku kilka lat wcześniej. Różnica związana jest głównie ze sposobem zastosowania ulgi podatkowej. W przypadku IKE wpłaty na konto pomniejszone są o należny podatek dochodowy, zaś zwolnienie z podatku obejmuje wypłacane środki. W IKZE jest na odwrót. Preferencja podatkowa polega na pomniejszeniu podstawy opodatkowania o wysokość wpłat na konto, a obowiązek podatkowy powstaje dopiero po zakończeniu okresu oszczędzania, wcześniejszym wycofaniu środków, lub wypłacie pieniędzy przez osoby uprawnione w przypadku śmierci oszczędzającego.

Nowe przepisy

Koniec zeszłego roku przyniósł korzystne, z perspektywy oszczędzających, zmiany w zakresie funkcjonowania Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1717) znowelizowała przepisy:

- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361, z późn. zm.) – w zakresie opodatkowania wypłat z IKZE,

- ustawy z dnia 20 kwietnia 200 4r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r., nr 116, poz. 1205, z późn. zm) – w zakresie określenia wysokości maksymalnej rocznej wpłaty na IKZE.

Opodatkowanie wypłat z IKZE

Ze zmiany przepisów w zakresie wysokości opodatkowania wypłat z IKZE mogą być zadowoleni zarówno sami oszczędzający, jak i osoby uprawnione do otrzymania środków z IKZE w przypadku śmierci oszczędzającego. Dotychczas, w momencie wypłaty pieniędzy, musieli zapłacić podatek dochodowy w wysokości 18 lub 32%. Po ujednoliceniu i zmniejszeniu stawki podatku wynosi ona 10%. Zryczałtowana stawka podatku nie dotyczy jednak osób, które zdecydują się na zwrot środków przed zakończeniem okresu oszczędzania, czyli przed przejściem na emeryturę. W przypadku takich osób opodatkowanie odbywać się będzie na starych zasadach. 

Zryczałtowana stawka podatku ma być zachętą do oszczędzania na emeryturę, gdyż eliminuje nadmierne obciążenie fiskalne oraz poczucie niepewności, co do wysokości podatku w przyszłości. Dodatkowym udogodnieniem dla posiadaczy IKZE jest przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku na instytucję, która dokonywać będzie wypłat na rzecz oszczędzającego.

Limit wpłat na IKZE

Kolejna istotna zmiana w zakresie funkcjonowania Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego dotyczy określenia wysokości maksymalnej rocznej wpłaty na IKZE. W latach 2012-2013 limit wpłat był ustalany indywidualnie dla każdego oszczędzającego, a jego wysokość była uzależniona od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Obecnie obowiązuje jednakowy limit kwotowy dla wszystkich. Zgodnie z ustawą maksymalna kwota wpłat na IKZE w skali roku nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2014 roku limit ten wynosi 4.495,20 zł.

IKZE, a ulga podatkowa w 2014 roku. Jak to wygląda w praktyce?

Wyliczenie wysokości ulgi podatkowej obowiązującej w 2014 roku dla osoby oszczędzającej w IKZE, uzyskującej dochód miesięczny w wysokości 3.500 zł brutto i znajdującej się w I progu podatkowym, przy założeniu, że oszczędzający dokona wpłaty na IKZE w maksymalnej wysokości przedstawia się następująco:

Roczny dochód: 42.000 zł (12 x 3.500 zł)

Wysokość rocznej wpłaty na IKZE: 4.495,20 zł

Wysokość podatku bez IKZE: 7.560 zł (0,18 x 42.000 zł)

Wysokość podatku z IKZE: 6.750,86 zł [0,18 x (42.000 zł – 4.495,20 zł)]

ULGA PODATKOWA: 809,14 zł (7.560 zł – 6.750,86 zł)

Wyliczenia mają jedynie charakter orientacyjny, gdyż nie uwzględniają kosztów uzyskania przychodu i innych ulg podatkowych przy rozliczaniu PIT.

Katarzyna Kołodziejczyk

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.