Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Wybierzmy odpowiednią lokatę

BEZPLOKATACznF

Lokata zdaje się niezmiennie być najpopularniejszą formą inwestowania własnego kapitału – jest narzędziem bezpiecznym, pozwalającym na osiągnięcie zadawalających zysków. O ich wielkości, a czasem braku, przesądzić mogą jednak nieznaczne różnice prezentowanych przez instytucje finansowe ofert. Jak wybrać lokatę dostosowaną do naszych możliwości i preferencji?

Ten typ tak ma

Pierwszym krokiem na drodze wyboru lokat będzie określenie jej typu, który najlepiej spełni nasze oczekiwania, a jednocześnie będzie zgodny z naszymi możliwościami finansowymi. Dla osób, które już w dniu podpisania umowy o lokatę chcą cieszyć się zyskami z niej, idealnym rozwiązaniem będzie lokata rentierska. W jej przypadku odsetki wypłacane są właśnie już podczas sygnowania umowy, co może być ogromną zaletą. Jej wadą jest jednak to, że lokaty tego typu dostępne są najczęściej dla klientów mogących spełnić wymagania minimalnego progu wysokości lokaty (np. 10 czy 20 tysięcy złotych).

Próg ten nie będzie problemem w przypadku lokaty progresywnej, która charakteryzuje się możliwością dopłacania kolejnych środków do pieniędzy wcześniej zdeponowanych w ramach umowy o lokatę. Minusem tego rozwiązania jest jednak to, że wysokość oprocentowania jest tutaj zależna od wysokość złożonych na lokacie środków. Jeśli zdeponujemy niewielka sumę pieniędzy, to proporcjonalnie nieduża będzie także wysokość oprocentowania, która wzrośnie wraz z dopłacaniem kolejnych środków. Niskie oprocentowanie początkowe to także główna wada lokaty dynamicznej, w przypadku której wzrasta ono w danych interwałach czasu. Jej niekwestionowaną zaletą jest jednak to, że umożliwia ona dowolną wypłatę środków z rachunku lokaty. W takim przypadku wartość odsetek wyliczona zostanie proporcjonalnie do czasu, w którym dana suma pieniędzy znajdowała się na koncie lokaty.

Podobną dyspozycyjność środków gwarantuje także lokata overnight (ang. przez noc, w okresie nocy), w przypadku której środki przekazywane są z konta na rachunek lokaty późnym popołudniem. Są one więc idealnym rozwiązaniem dla osób, które mimo umowy o lokatę, chcą utrzymać stały dostęp do zgromadzonych na koncie środków. Wadą lokat overnight jest - poza stosunkowo niskim oprocentowaniem - także to, że do zawarcia lokaty dojdzie jedynie wtedy, gdy na naszym rachunku znajdowała się będzie określona, dość wysoka suma pieniędzy. To także cecha tak zwanej lokaty call, do której zawarcia dojdzie, jeśli na naszym rachunku zdeponujemy minimalną wymaganą kwotę. Jej zaletą jest za to, że trwa tak długo, jak na naszym rachunku znajdują się pieniądze w kwocie przewyższającej wymagany próg minimalny.

Królowa wszystkich lokat

Niezaprzeczalnie najczęściej będziemy mieli jednak do czynienia z lokatą terminową. W jej przypadku nie stosuje się restrykcyjnych wartości lokaty, a odsetki wypłacane są po upływie określonego umową lokaty czasu. Nie znaczy to jednak, że przy jej zawarciu nie musimy uwzględnić jej podstawowych parametrów charakterystycznych.

- długość okresu lokaty:

Najczęściej stosowanymi okresami lokat terminowych jest kwartał, półrocze oraz rok. Nie zmienia to jednak faktu, że na rynku dostępne są także trzyletnie lokaty terminowe. Przed ich zawarciem na tak długi okres miejmy więc świadomość, że w tym czasie nie będziemy mogli dysponować „zamrożonymi” na nich pieniędzmi. Zerwanie umowy lokaty i wypłata zgromadzonych na niej środków przed czasem, powiązana jest najczęściej ze stratą wszelkich – nawet wypracowanych do tej pory - zysków.

- wysokość oprocentowania lokaty:

Wartość oprocentowania powinna być oczywiście maksymalnie wysoka, jednak należy zwrócić uwagę na to, że jest ona najczęściej, niezależnie od długości trwania lokaty, podawana w skali roku. Jeśli więc oprocentowanie lokaty półrocznej, na którą zdeponowaliśmy 10.000 zł, wynosi 10%, to nasz zysk po upływie umownych 6 miesięcy nie wyniesie 1.000 zł (czyli 10% kwoty 10.000 zł), a proporcjonalnie do czasu trwania lokaty 500 złotych. Zysk 1.000 zł (minus należny podatek) byłby w takim przypadku osiągalny jedynie, jeśli naszą lokatę zawarlibyśmy na okres pełnego roku.

- częstotliwość kapitalizacji:

To bardzo często pomijana zmienna, która jednak w znaczącym stopniu wpłynąć może na wysokość naszych zysków. Kapitalizacja to nic innego, jak dopisanie zysków odsetkowych do wartości kapitału początkowego. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, by kapitalizacja dokonywana była możliwie często, ponieważ powiększony o odsetki kapitał da wyższe zyski w przyszłości. Dla przykładu: lokata roczna 1.000 na 10% z jedną kapitalizacją na koniec okresu lokaty przyniesie zysk w kwocie 100 zł. Jeśli będziemy mieli do czynienia z dwoma kapitalizacjami – po okresie 6 i 12 miesięcy -, to nasze zyski wzrosną nieznacznie, do kwoty 102,5 zł. Dzieje się tak, ponieważ po 6 miesiącach oprocentowaniu podlegała będzie powiększona o odsetki kwota w wysokości nie 1000, a 1050 zł.

Wybór odpowiedniego narzędzia inwestycyjnego jest wyjątkowo istotny, dlatego przed podpisaniem konkretnej umowy na lokatę sprawdźmy, która z nich będzie dla nas najkorzystniejsza. Nie pomijajmy także kwestii powiązanej z zagadnieniem, czy w ogóle warto ją zakładać. Po wnikliwej analizie dostępnych instrumentów finansowych może okazać się bowiem, że korzystniejsze będzie na przykład równie bezpieczne ulokowanie naszych oszczędności na rachunku oszczędnościowym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.