Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Rośnie dochód rozporządzalny

WYWOZSMIECIDOCHODCznF

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w komunikacie, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w 2018 roku wyniósł 1693 zł. To wzrost o niemal 100 zł w porównaniu z poprzednim rokiem, bowiem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 r. wynosił 1598 zł. Niestety, kosztem tego wzrostu będzie podniesienie np. stawek za usuwanie śmieci. Tak więc, w 2019 r. będziemy więcej płacili za wywożenie i unieszkodliwianie naszych odpadków, zwłaszcza nie segregowanych.

Dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł, pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu  podatnika, o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary lub usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego, bądź z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek - rolniczej i pozarolniczej) oraz towary i usługi otrzymane bezpłatnie. Dochód rozporządzalny jest przeznaczony na wydatki oraz przyrost oszczędności. Źródłem danych jest coroczne, stałe reprezentacyjne badanie przez GUS budżetów gospodarstw domowych  realizowane przez cały rok na próbie ok. 37 500 gospodarstw domowych.

Dochód rozporządzalny wykorzystywany jest  m.in.:

  • do analizy poziomu i zróżnicowania warunków bytu podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych;
  • ustalania poziomu minimalnego wynagrodzenia;
  • szacowania obciążeń podatkowych gospodarstw domowych oraz analiz pomocniczych przy ustalaniu świadczeń społecznych.
Każdy wzrost dochodu rozporządzalnego wpływa m.in. na nowe wyliczenie miesięcznej stawki za wywiezienie śmieci. Według szacunku podanego przez PAP (Polską Agencję Prasową), w 2019 r. maksymalne miesięczne stawki za odbiór posegregowanych odpadów wyniosą 33,86 zł od osoby i 94,80 zł od gospodarstwa domowego. Wyliczeń takich dokonuję się w oparciu o algorytm zawarty w tzw. ustawie śmieciowej. Zgodnie z tym prawem wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę podawanego przez GUS służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ponadto, jeśli opłata śmieciowa naliczana jest od metra sześciennego wody, to stawka wyniesie 11,85 zł za metr sześcienny zużytej wody (0,7 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę). W przypadku opłaty naliczanej od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego - będzie to 1,35 zł za metr kwadratowy (0,08 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę). Z kolei, jeżeli opłata śmieciowa naliczana jest od gospodarstwa domowego, będzie to 94,80 zł (5,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę). Ustawa śmieciowa stanowi ponadto, że w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane selektywnie, to rada gminy określa wyższe stawki za ich odbiór, nie wyższe jednak niż dwukrotność maksymalnej opłaty za śmieci zebrane selektywnie. Żeby uniknąć comiesięcznych wysokich kosztów wywozu śmieci trzeba więc segregować śmieci. W przypadku każdego gospodarstwa domowego może to oznaczać zaoszczędzenie nawet 94,80 zł co miesiąc.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.