Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Pracownicze Plany Kapitałowe

PRACOWNICZEPLANYKAPITALOWECznF

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych w polskiej gospodarce. PPK mają gromadzić oszczędności, które będą wypłacane po przejściu na emeryturę. 1 lipca 2019 r. do PPK przystąpią najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250. osób. Najpóźniej, bo w 2021 r., małe firmy i jednostki sektora finansów publicznych. Rząd założył, że Plany Kapitałowe będą opierały się na innych zasadach oszczędzania na emeryturę niż w OFE.

Minister finansów Teresa Czerwińska stwierdziła, że PPK będą narzędziem do tego, by Polacy w sposób dobrowolny i prywatny mogli oszczędzać na swoją emeryturę. Ponadto każda osoba, która zadeklaruje chęć oszczędzania będzie mogła w każdej chwili z tego zrezygnować. Co więcej, pierwszego dnia po uruchomieniu programu można złożyć oświadczenie, że nie chce się w tym programie uczestniczyć. Tak więc nie ma tu żadnego podobieństwa do OFE, do których byliśmy zapisywani automatycznie. Obok PPK nadal będą funkcjonowały Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Składka na PPK, odprowadzana od wynagrodzenia, nie będzie mogła być niższa niż 3,5 proc. kwoty wynagrodzenia. Opłacana będzie i przez pracownika, i przez pracodawcę. Ma wynosić 1,5 procent wynagrodzenia ze strony firmy i 2 procent od pracownika. Możliwe będzie jednak podwyższenie wpłat ze strony pracownika, jak również ze strony pracodawcy. Pracodawca będzie mógł dodawać pracownikowi do 4 proc. wartości płacy. Uczestnik PPK (pracownik) także będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową o kolejne 2 proc. swojej pensji. W sumie na konto pracownika w PPK będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8 proc. wynagrodzenia. Z drugiej strony, uczestnik PPK - którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł będzie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc. Państwo zobowiązało się do jednorazowej wpłaty w wysokości 250 zł na początku oszczędzania i dopłaty rocznej – 240 zł. Pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą prywatną własnością uczestników PPK (pracowników).

Pieniądze z indywidualnego konta PPK zostaną wypłacone pracownikowi po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Równy wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników. Przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów: o zarządzanie PPK (między pracodawcą a instytucją finansową) oraz o prowadzenie PPK (między pracownikiem a instytucją finansową). Instytucje finansowe to: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przed Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.

Pracodawca za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1 000 do 1 000 000 zł. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy.

Fot. pixabay.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.