Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

PPK podpisane przez prezydenta

PREZYDENTPODPISPPKCznF

Ustawa zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. Podpis prezydenta Andrzeja Dudy pozwala na jego wdrożenie. PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) mają objąć, według szacunków rządu, około 11,5 mln pracowników i zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów, po ukończeniu przez nich 60. roku życia. Ustawa wchodzi w życie z początkiem 2019 r., zaś pierwsi - najwięksi pracodawcy - będą objęci obowiązkiem utworzenia PPK w swoich firmach od 1 lipca 2019 r.

W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Dotyczy osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa (składka) finansowana przez uczestnika PPK (pracownika) może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika mogłaby wynosić 8 proc. Dodatkowym warunkiem jest, by wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK (pracownika) będzie mogła wynosić mniej niż 2 proc. wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli dochody uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczą kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnej pensji. Poza tym obowiązywałaby coroczna dopłata z budżetu państwa w wysokości 240 zł. Z tego samego źródła pochodzić będzie jednorazowa "opłata powitalna" w wysokości 200 zł.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis, czyli z okresem przygotowawczym na jej wdrożenie, w którym jej przepisy nie będą egzekwowane. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną ją stosować od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a posiadające co najmniej 20. pracowników - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych. Program PPK będzie prowadzony przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Gdy ktoś osiągnie 60. rok życia, będzie mógł wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, choć wtedy 75 proc. z nich będzie opodatkowane. Jeżeli kwota ta będzie wypłacana w miesięcznych ratach przez 10 lat, nie będzie opodatkowana.

Ustawa przewiduje karę grzywny w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń, a za uchylanie się od płacenia składek lub inne nieprawidłowości będzie grozić kara od 1000 zł do 1 mln zł. Wypłata pieniędzy zgromadzonych w ramach pracowniczego planu kapitałowego nie będzie pomniejszona o podatek Belki tylko pod warunkiem, że zostanie wypłacona w 120 miesięcznych ratach.

Fot. pixabay.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.