Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Obligacje i bony skarbowe

BONYIOBLIGACJECznF

Zarówno obligacje, jaki i bony skarbowe emituje Skarb Państwa. Jako takie są gwarantowane całym majątkiem danego państwa. Z tego prostego powodu z reguły cieszą się wyższym zaufaniem w porównaniu do innych papierów wartościowych. Możliwość bankructwo jakiegoś państwa jest raczej teoretyczna (chociaż historia zna takie jednostkowe przypadki). Natomiast upadłość i niewypłacalność najbardziej nawet szacownych instytucji prywatnych to normalne zjawisko w gospodarce rynkowej. Co odróżnia obligacje i bony skarbowe?

Obligacja skarbowa to dłużny papier wartościowy emitowany przez rząd. Obligacje skarbowe są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych, które są przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych. Za ich pomocą resort finansów danego państwa pożycza od nabywcy obligacji pieniądze i zobowiązuje się je zwrócić wraz z należnymi odsetkami w określonym czasie, czyli wykupić je. Za zobowiązania wynikające z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem. Bony skarbowe to także papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i też mają gwarancję wykupu przez państwo.

Pierwsza różnica polega na sposobie wykupywania przez państwo tych papierów dłużnych. Bony skarbowe to papiery dyskontowe, co oznacza, że gdy wartość nominalna 1 bonu skarbowego wynosi 10 000 zł, to za jego zakup płacimy mniej niż 10 000 zł, ale w dniu jego wykupu otrzymamy tę kwotę. Zyskiem będzie więc różnica między ceną zakupu bonu a ceną nominalną. Obligacje nabywamy w cenie nominalnej, ale z określonym oprocentowaniem w przypadku ich wykupienia przez państwo. Mamy tu więc mechanizm podobny do lokat bankowych. Są jednak z reguły wyżej od nich oprocentowane, a więc zapewniają wyższy zysk. Stąd również bierze się popularność papierów dłużnych emitowanych przez państwo. Jeżeli do tego gospodarka danego kraju ma stabilne perspektywy, a samo państwo nie zadłuża się gwałtownie, to fakty te dodatkowo podnoszą wiarygodność państwowych papierów dłużnych.

Natomiast istotne są różnice w dostępie do tych produktów finansowych. Obligacje są bardziej "demokratyczne" – można je kupić już za 100 złotych. Natomiast bony skarbowe to propozycja dla bogatszych. Oprócz minimalnej granicy dla ceny nominalnej w wysokości 10 000 zł, należy jeszcze mieć świadomość, że dopiero kwota około 100 000 zł pozwala na uczestniczenie w przetargu bonów skarbowych i to za pośrednictwem banku. Kupowanie na rynku wtórnym bonów jest wprawdzie możliwe, ale raczej nieopłacalne. Zysk z takich inwestycji może być bowiem gorszy niż na zwykłej lokacie bankowej.

Reasumując, obligacje skarbowe to propozycja dla osób niezależnie od ich stanu majątkowego i wiedzy o działaniu rynków finansowych. Natomiast bony skarbowe powinny kusić raczej osoby majętniejsze i z większą znajomością świata wielkich finansów.

Fot. wikimedia.org

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.