Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Nowelizacja PPK

PREZYDENTNOWELAPPKCznF

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą przepisy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Cel nowelizacji to wprowadzenie zmian, które mają usprawnić wdrożenie PPK. Nowela wprowadza dwie zmiany ważne dla różnych grup społecznych. Pierwszą - korzystną dla kobiet wychowujących dzieci, a drugą - dla indywidualistów. Ponadto daje uczestnikom prawo dostępu do systemów informatycznych instytucji finansowych. Uregulowania wchodzą w życie od połowy 2019 r.

Nowela znosi limit 30-krotności podstawy wpłat w PPK, co pozwala na bardziej elastyczne dysponowanie pieniędzmi na budowanie swojego kapitału emerytalnego. Jednak równocześnie wprowadza maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki uczestnika PPK do wysokości 50 tys. dolarów amerykańskich według średniego kursu NBP (Narodowego Banku Polskiego) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Rozszerza też katalog osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Ten drugi przepis jest ważny dla rodziców posiadających małe dzieci, a w praktyce ich mam. Umożliwia bowiem oszczędzanie na emeryturę również podczas urlopów macierzyńskiego i wychowawczego. Ponadto wprowadza dodatkowe możliwości informowania uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, która gromadzi ich pieniądze. Zaś w przypadku gdy będzie to niemożliwe, umożliwia przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej. 

Pracownicze Plany Kapitałowe to dodatkowy system oszczędzania na emeryturę. Program prowadzony jest przez pracodawców i obejmie wszystkich zainteresowanych pracowników, za których odprowadzane są składki emerytalne i rentowe, w tym pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Pieniądze odłożone w ramach PPK są prywatną własnością pracownika. Udział w PPK jest dobrowolny. W dowolnym momencie można także zrezygnować z wpłat, jak również podjąć decyzję o ponownym przystąpieniu do gromadzenia kapitału. PPK zostały powołane na mocy ustawy z 4 października 2018 r. Program jest efektem współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Kapitał zebrany w ramach PPK ma zwiększyć wypłaty dla przyszłych polskich emerytów. Program automatycznie obejmuje wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Jednak nie podlegają pod PPK osoby samozatrudnione, służby mundurowe i rolnicy. Osoby między 55 a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli. 

Po ukończeniu 60. roku życia, z zebranych pieniędzy będzie można skorzystać bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeśli jednorazowo wypłacimy 25 proc. a pozostałe 75 proc. w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Możliwa jest również wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego, pod warunkiem, że obie osoby ukończyły 60 lat i posiadają konto PPK w tej samej instytucji. Pieniądze z PPK będzie można również przelać na rachunek terminowej lokaty bankowej, o ile przewidziano w niej wypłatę ratalną przez przynajmniej 120 miesięcy. Kiedy jednak po ukończeniu 60. roku życia rozpoczniemy wypłatę środków - to nawet jeśli będziemy dalej pracować - ani składki, ani dopłaty od rządu nie będą już trafiały na nasze konto.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.