Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Najważniejsze różnice między IKE a IKZE

IKEaIKZECznF

Obie formy są sposobami oszczędzania na przyszłą emeryturę. Różnią się jednak znacznie stopniem opodatkowania, ale nie tylko. Mają wspomagać nasze oszczędzanie na godną emeryturę w czasach coraz częstszych znaków zapytania wokół ZUS.

Zarówno IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), jaki IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczania Emerytalnego) są propozycjami dla osób, które chcą dodatkowo oszczędzać na swoją emeryturę. W potocznym mniemaniu różnice między nimi są nieistotne. Jednak są to pozory. Niewątpliwie wspólny jest minimalny okres odkładania pieniędzy na oba konta – to 5 lat kalendarzowych. Natomiast inne są uregulowania zwłaszcza w wysokości wpłat na te konta i w sytuacji kiedy chcielibyśmy skorzystać ze zgromadzonego na nich kapitału jeszcze przed emeryturą. Kapitały te są również inaczej opodatkowane. Ponadto mogą być różnorodnie pomnażane.

IKE jest wcześniejszym produktem zaproponowanym w ramach t.zw. III filaru emerytalnego.

Jego posiadacz może wybrać konkretny sposób oszczędzania, np. lokatę bankową, ubezpieczenie kapitałowe, fundusze inwestycyjne czy samodzielne inwestowanie na giełdzie. Dochody z niego są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych pod warunkiem dokonania wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Wysokość wpłat na IKE wynosi 3-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie. W 2015 roku jest to 11 877 zł. Dowolne są terminy tych wpłat. Można nawet na jakiś czas zaprzestać wpłacania składek, bez groźby utracenia swojego konta. Możliwy jest też częściowy zwrot części pieniędzy zgromadzonych na IKE. Generalnie wypłata zarówno dla oszczędzających jak i uprawnionych jest zwolniona z podatku dochodowego, jednak takie zwrócone środki podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

IKZE działa od 2012 r.. Od IKE różni się głównie opodatkowaniem. Wpłaty na to konto podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Natomiast opodatkowaniu PIT według skali podatkowej będzie podlegała wypłata z IKZE po zakończeniu okresu oszczędzania, zwrot środków zgromadzonych na tym koncie oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Mniej korzystny od IKE jest także roczny limit wpłat, który nie może przekroczyć kwoty 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2015 to 4 750,80 zł. Mniej korzystne, bo późniejsze o 5 lat (ukończenie 65. roku życia) jest również dokonanie wypłaty zwolnionej od podatku od dochodów kapitałowych.

Istotne różnice występują również przy dziedziczeniu zaoszczędzonych kapitałów. Mimo że zarówno przy IKE jak i przy IKZE są one w całości dziedziczone oraz zwolnione od podatku od spadków i darowizn, to osoby dziedziczące z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.

Generalnie prawo do wpłat na IKE i IKZE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie, w wieku 16 – 18 lat, mogą dokonywać wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują dochody z pracy, wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.