Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Media w koszty działalności

MEDIAWKOSZTYCznF

Do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zazwyczaj wykorzystujemy część mieszkania, lub domu. Najczęściej to wydzielony pokój, w którym mamy biurko komputer, drukarkę, szafkę na dokumenty itp. Może to również być garaż jeśli np. świadczymy usługi malarskie, hydrauliczne, czy stolarskie. Wówczas umieścimy tam materiały, narzędzia i maszyny.

Co i jak możemy odliczyć?

Wydatki z tytułu mediów musimy odpowiednio udokumentować. Nie ma z tym większego problemu jeśli zdecydujemy się założyć oddzielne liczniki, np. na prąd doprowadzany do pokoju wskazanego przez nas, jako biuro firmy. Podobnie z innymi mediami – wodą, gazem, kanalizacją, czy ogrzewaniem.

Komplikacje zaczynają się, gdy nie dysponujemy wskazaniami z osobnych liczników zużycia mediów. Często przecież jest to niemożliwie, lub mało wykonalne – jak w przypadku mieszkania w bloku, gdzie firmowe meble i sprzęt (najczęściej biurko i komputer) są w pokoju gościnnym, a nie w osobnym pomieszczeniu. W takiej sytuacji można przyjąć rozliczenie w oparciu o liczbę osób zameldowanych w domu, lub mieszkaniu, w którym prowadzimy działalność. Np. podzielić ogólny koszt mediów przez liczbę domowników i zaliczyć do kosztów firmy te, które przypadną na jedną osobę. Oczywiście taki wariant możemy zastosować w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Kiedy zatrudniamy kogoś, to możemy rozliczyć koszty proporcjonalnie do liczby zatrudnionych pracowników oraz niepracujących w firmie domowników. Innym sposobem będzie podział ze względu na procentowy udział w całej powierzchni domu, lub mieszkania części przeznaczonej na działalność gospodarczą.  

Przedsiębiorcy, prowadzący firmę we własnym domu, którzy nie mają osobnej umowy z dostawcami mediów, muszą sporządzać tzw. dowód wewnętrzny. Powinien on zawierać następujące dane: nazwa produktu/usługi, wielkość zużycia i należną z tego powodu kwotę, strony uczestniczące w danej operacji gospodarczej, datę wystawienia i datę wystąpienia dokumentowanej operacji. Ponadto taki dokument musi być podpisany przez osobę uprawnioną i oznaczony kolejnym numerem.

Czy można odliczyć VAT za media?

Można, ale wcześniej trzeba zadbać o odpowiednią fakturę z obowiązkową dokładną nazwą, adresem i NIP-em firmy.  Będzie to wymagało uprzednich zmian w umowach z dostawcami mediów.

Ważne terminy

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z 1 stycznia 2014 obowiązek podatkowy przy dostawie mediów powstaje z datą wystawienia faktury, ale najpóźniej z datą terminu płatności. Jeśli jednak nie obniżymy podatku do zapłacenia w jego okresie rozliczeniowym, to mamy do tego prawo w podatku należnym za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.