Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Łatwiejszy mały ZUS

MALYZUSPLUS2020CznF

Zmiany w zasadach przyznawania i wyliczania składki na ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) obowiązują od początku lutego 2020 r. Zdaniem rządu, każdy uprawniony do tej ulgi przedsiębiorca może zaoszczędzić około 550 zł miesięcznie. Preferencyjną stawkę będzie można płacić przez trzy lata. Przez kolejne dwa trzeba będzie powrócić do pełnych kosztów, ale później znowu można korzystać z tej formy wsparcia małych firm. "Mały ZUS" przysługuje tym, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył 120 tys. zł.

Do 2020 r. z "małego ZUS" mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedzającego roku nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Jeszcze w styczniu 2020 r. było to nieco ponad 67 tys. zł. Nowy próg jest więc niemal dwukrotnie wyższy. Rząd spodziewa się, że liczba korzystających z ulgi (na koniec 2019 r. wynosiła 170 tys. małych firm) wyraźnie wzrośnie. Jakby nie liczyć, to z rodzinami około miliona Polaków może zyskać na obniżeniu składek. 

Zmieni się również sposób obliczania składek. Teraz kwota składek na "małym ZUS" zależy od przychodu. Od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Co ważne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na "małym ZUS". Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić między 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2020 r. między 780 zł a 3136,20 zł). "Mały ZUS" można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu "ulgi na start" (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek. Na "małym ZUS" można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. 

"Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2800 złotych, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 roku, bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł" – stwierdziła minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

Przedsiębiorca, który chce korzystać z tej ulgi, powinien zgłosić się do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla "małego ZUS": 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast przedsiębiorcy, którzy już w styczniu 2020 r. korzystali z "małego ZUS" i chcą kontynuować ulgę na nowych zasadach, nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek - najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty).

Z "małego ZUS" nie mogą korzystać firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. 

Ponadto, nie skorzystasz z ulgi, jeśli m.in.:

w poprzednim roku (w 2019 r.) prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;

podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej).

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi są dostępne na stronie www.zus.pl.

Fot. pixabay. com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.