Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Konto, lokata czy polisolokata?

JAKOSZCZEDZACCznF

Propozycje instytucji finansowych dotyczące korzystnych form inwestowania naszych oszczędności zmieniają się jak w kalejdoskopie. Z tego powodu czasem trudno jest odnaleźć się w gąszczu aktualnych ofert, by wybrać najkorzystniejszą z nich.

Gdzie ulokować swoje oszczędności?

Najpopularniejsze narzędzia, z których korzystamy deponując swoje oszczędności, to rachunki oszczędnościowe, lokaty i polisolokaty. Instrumenty te nie są oczywiście pozbawione szeregu cech wspólnych, jednak jak wiemy - diabeł tkwi w szczegółach - i to właśnie mniejsze, lub większe różnice pomiędzy nimi mogą nam ułatwić podjęcie decyzji dotyczącej tego, gdzie ulokujemy własne oszczędności.

Wady i zalety konta oszczędnościowego

Popularny ROR, czyli rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, w swojej formie podstawowej ma niewiele związku z efektywnym oszczędzaniem, ponieważ zgromadzone na nim środki nie są po prostu oprocentowane. Oprocentowaniu podlegały za to będą nasze oszczędności, które ulokujemy na subkoncie (koncie pobocznym) ROR’u - tzw. koncie oszczędnościowym – jego otwarcie i obsługa mogą być jednak płatne.

Plusem rachunku oszczędnościowego jest jego bezterminowość, tzn. utworzone subkonto będzie funkcjonowało do momentu jego zamknięcia. Zdecydowanym plusem tego rozwiązania jestbrak wartości minimalnej depozytu. Co za tym idzie, możemy na nim ulokować nawet niewielkie środki pieniędzy, które stopniowo wypracowywały będą zysk. Niekwestionowaną zaletą rachunku oszczędnościowego jest także łatwy dostęp do środków, czyli możliwość wypłaty zdeponowanych, lub wpłaty dodatkowych sum pieniędzy. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że część banków stosuje miesięczny lub kwartalny limit wypłat z tego rachunku – jego przekroczenie wiąże się z koniecznością każdorazowego uregulowania dodatkowej, nawet kilkuzłotowej opłaty.

Kapitalizacja (naliczenie) odsetek odbywa się w przypadku kont oszczędnościowych najczęściej co miesiąc. Wyjątkiem jest tu wypłata z konta, wtedy odsetki doliczone zostaną proporcjonalnie od dnia ostatniej kapitalizacji, do dnia wypłaty środków.

Wady i zalety lokat

Zysk wypracowany na lokatach, tak jak ma to miejsce w przypadku zysków osiąganych na kontach oszczędnościowych, podlega opodatkowaniu potocznie nazywanym podatkiem Belki. To zryczałtowany podatek dochodowy o wskaźniku 19%, któremu podlegają wszystkie zyski osiągane na tak zwanym rynku kapitałowym. Podatek ten w sposób jasny umniejsza poziom wypracowywanych opłaty. Zdecydowaną wadą lokat jest także to, że posiadają one najczęściej wymóg tzw. kwoty minimalnej, czyli koniecznej do założenia lokaty, np. 1000 czy 5000 zł.

Za wadę uznać można także terminowość lokat- nie możemy korzystać z naszego kapitału, który zostanie nam zwrócony po określonym czasie wraz z odsetkami. Terminowość ta, to jednak również zaleta lokat, ponieważ niejako dyscyplinuje nas ona i uniemożliwia roztrwonienie środków na nasze zachcianki. Gdyby jednak zdarzyło się, że mimo wszystko wypłacimy środki z lokaty przed upływem jej terminu, to musimy być przygotowani na to, że wypracowane dotychczas zyski nie zostaną nam wypłacone.

Zdaje się, że największą zaletą lokat jest ich różnorodność. Mówiąc o lokacie myślimy najczęściej o standardowej lokacie terminowej. Warto jednak przyjrzeć się też jej innym typom np.: dynamicznej, progresywnej, rentierskiej czy nocnej.

Wady i zalety polisolokaty

Polisolokata, to wbrew zawartego w jej nazwie wyrażenia "lokata", forma ubezpieczenia na życie i dożycie. Ubezpieczenie to zawierane jest po uiszczeniu jednorazowej składki ubezpieczeniowej. Jest to jednak zgrabne „opakowanie” polisolokaty, służące obejściu wspomnianego już podatku Belki, który nie jest pobierany od świadczeń ubezpieczeniowych. Faktycznie więc podobieństwo lokaty i polisolokaty jest znaczne, ponieważ także w jej przypadku środki przekazywane są na określony w umowie czas, jej podjęcie wymaga wniesienia oznaczonej wartości minimalnej kapitału, a jej zerwanie równoznaczne jest z utratą wypracowanych dotychczas odsetek.

Instrumenty, a zyski

By zobrazować różnice w oprocentowaniu rozwiązań, posłużymy się przykładem rocznej inwestycji kwoty 10.000 zł i równym dla wszystkich rozwiązań oprocentowaniem w wysokości 6,5% - to obecnie wartość oprocentowania stosowana często w przypadku wszystkich trzech narzędzi. Najmniej w takim przypadku zarobimy na lokacie, ponieważ po odjęciu podatku, jej faktyczne oprocentowanie wynosiło będzie 5,26%, tj. zysk 526 zł w skali roku. Nieco więcej, bo 539 zł (oprocentowanie po podatku – 5,39%) zysku przyniesie nam konto oszczędnościowe. Jest to powiązane z jego miesięczną kapitalizacją – naliczane co miesiąc odsetki powodują wzrost oprocentowanego kapitału w późniejszych miesiącach. Łatwo więc przewidzieć, że zwycięzcą okażę się tu polisolokata, ponieważ brak odliczenia podatku Belki spowoduje, ze zysk wyniesie dokładnie 6,5% czyli 650 zł.

To jednak bardzo uproszczona analiza, która ma za zadanie jedynie przedstawienie pewnych mechanizmów. Każda decyzja inwestycyjna powinna być bowiem solidnie przemyślana i dostosowana do aktualnych ofert rynkowych – wtedy może uda się zarobić znacznie więcej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.