Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Fundusze inwestycyjne

BEZPIECZNEFUNDUSZECznF

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie wymaga ani posiadania ogromnych pieniędzy, ani wiedzy specjalistycznej, która niezbędna jest np. przy samodzielnej grze na giełdzie. Czym są fundusze inwestycyjne, jakie są ich zalety, a także gdzie dostępne są te narzędzia?

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania. Jego członkowie, nabywając jednostki uczestnictwa, powierzają swoje pieniądze doradcy inwestycyjnemu, czyli specjaliście decydującemu, w które instrumenty rynku zostaną zaangażowane. Mogą być to akcje, obligacje, a także inne aktywa. Uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym pozwala więc na inwestowanie w różne narzędzia, nie wymagając jednocześnie specjalistycznej wiedzy z zakresu każdego z nich, a także dużych nakładów finansowych.

W dłuższej perspektywie

Decyzje o zakupie konkretnych aktywów podejmowane są przez doradcę inwestycyjnego, a ten lokuje zasoby funduszu w narzędzia, które w oparciu o analizę rynku wróżą osiągnięcie możliwie wysokich zysków. Sprawia to, że ich wysokość przekroczyć może wartość zysków wypracowywanych przez tradycyjne lokaty. W przeciwieństwie do nich, nie jesteśmy jednak w stanie z góry przewidzieć wysokości zysku. Warte zaznaczenia jest również to, że wartość wykupionych jednostek uczestnictwa zmienia się, to znaczy może rosnąc, ale i maleć chociażby ze względu na okresowe wahnięcia kursów akcji. Ta cecha funduszy inwestycyjnych sprawia, że winny być traktowane jako inwestycyjne narzędzia długoterminowe, co może zniwelować wpływ pojawiających się wahnięć wartości posiadanych jednostek uczestnictwa.

Dostępność i zysk

Istnieje przy tym kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych, w tym na przykład fundusze akcji, fundusze dłużne, czy mieszane. Każdy fundusz charakteryzuje się przy tym innym potencjałem zysków, a także ryzykiem inwestycyjnym. Inwestujący może więc dokonać wyboru funduszu w odniesieniu do zysku i ryzyka, to jest może zadecydować czy akceptuje niższe ryzyko, a tym samym potencjalnie niższe zyski, czy też jest w stanie, dla potencjalnie wyższego poziomu zysku, pogodzić się z wyższym ryzykiem.

Fundusze inwestycyjne to więc dokonała możliwość dywersyfikacji – zróżnicowania wykorzystywanych narzędzi inwestycyjnych. Jak wspomniano, są one instrumentami nie wymagającymi posiadania wiedzy specjalistycznej z zakresu inwestowania, a przez to są narzędziami wygodnymi, charakteryzującymi się także dużym stopniem elastyczności.

Co ciekawe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępne są m.in. w Kasie Stefczyka. Daje to możliwość zakupu w Kasie jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych. W ofercie dostępne są przy tym takie fundusze jak: SKOK Akcji, SKOK FIO Rynku Pieniężnego, SKOK Gotówkowy czy SKOK Etyczny.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: SKOK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.