Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Dziedziczenie oszczędności

DZIEDZCZENIEOSZCZCznF

Śmierć osoby najbliższej, to zawsze trudny temat. Szczególnie dotkliwe jest organizowanie wszystkich niezbędnych formalności, również tych powiązanych z kwestiami finansowymi. A ich bywa niemało, ponieważ rozliczeniu podlegać musi każdy rachunek, każdy pakiet akcji, wszystkie polisy oraz lokaty. Jak przebiega dziedziczenie oszczędności?

Zasadniczo najbardziej przejrzysta jest procedura powiązana z realizacją polis ubezpieczeniowych na życie. Zakładają one bowiem wskazanie osoby uposażonej na wypadek śmierci, a co za tym idzie nie podlegają oficjalnej procedurze działu spadku. Tuż po śmierci najbliższego należy się więc skontaktować z danym ubezpieczycielem oraz sprawdzić, jak od strony formalnej przebiega proces realizacji polisy. Najczęściej stosowanym modelem jest tu przedstawienie aktu zgonu ubezpieczanego oraz spełniającego względy formalne wniosku o wypłatę odszkodowania. Należy zwrócić uwagę na to, że jeśli uposażenie dokonane zostało na więcej niż jedną osobę, to każdy z uposażonych musi zgłosić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę świadczenia. Wypłata świadczenia nastąpi przy tym z zachowaniem stosowanego w danej ubezpieczalni terminu, jednak nie będzie ona w żaden sposób zależna od terminu przeprowadzenia rozprawy działu spadku.

Masa spadkowa

Polisy ubezpieczeniowe, a tym samym także i polislokaty, nie należały będą do masy spadkowej. Inaczej sprawa wygląda jednak w przypadku rachunków osobistych zmarłego, ponieważ tu do wypłaty środków niezbędne jest okazanie postanowienia sądu o dziale spadku lub poświadczonego notarialnie aktu dziedziczenia. Od zasady tej istnieją jednak dwa odstępstwa. Jest to tzw. dyspozycja na wypadek śmierci oraz zwrot kosztów organizacji pogrzebu. W obu przypadkach jednak ściśle ograniczona jest maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia. Pozostałe na rachunku środki podlegały więc będą standardowej - sądowej procedurze działu spadku - pomiędzy wszystkich dziedziczących. Podobnie rzecz wyglądała będzie w przypadku lokat. Również one zostaną odpowiedniej części, zgodnie z ustalonym trybem dziedziczenia, przekazane spadkobiercom po postanowieniu sądu o dziale spadku.

Nieco inaczej wyglądało będzie za to dziedziczenie papierów wartościowych - akcji. W ich przypadku spadkobiercy dziedziczą nie wartość, a liczbę akcji. Znaczy to, że na podstawie działu spadku liczba akcji podzielona zostanie zgodnie z jego wskazaniami. Jest to powiązane po prostu z nieustannie zmieniającą się ich ceną. Nabyte w ramach spadku akcje mogą oczywiście zostać natychmiast spieniężone.

Niezależnie czy jesteśmy posiadaczem jedynie rachunku osobistego, czy całego pakietu narzędzi finansowych, pamiętajmy, że w przypadku naszej śmierci, to na naszych bliskich spadnie obowiązek dopilnowania wszystkich formalności. Zawczasu poinformujmy ich więc o naszej woli, utrzymujmy wszystkie dokumenty w należytym porządku lub po prostu sporządźmy testament.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.