Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Alternatywne narzędzia lokacyjne

RYZYKOLOKATAlternat

Załamanie rynków finansowych, względna niestabilność sektora bankowego oraz towarzyszący nam od 2008 roku kryzys gospodarczy sprawił, że coraz więcej mówi się o tak zwanych alternatywnych narzędziach lokacyjnych. Czym są te produkty oraz jakie są ich największe zalety i wady?

Czym są alternatywne narzędzia inwestycyjne?

Za alternatywne narzędzie lokacyjne (inwestycyjne) uznać należy właściwie każde dobro, którego zakup dokonany został w celu osiągnięcia zysku w przyszłości, jednak nie będące instrumentem rynku kapitałowego, lub produktem oferowanym przez sektor bankowy. W związku z tym o alternatywie inwestycyjnej nie mówimy w kontekście lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych, zakupu akcji i obligacji oraz innych papierów dłużnych. Alternatywnymi narzędziami inwestycyjnymi będą za to dobra (najczęściej luksusowe), nabywane w celu ulokowania kapitału i osiągnięcia zysku powiązanego ze wzrostem ich wartości w perspektywie długoterminowej. Będą to więc takie dobra jak: nieruchomości, jachty, diamenty i kolorowe kamienie szlachetne, złoto, platyna, srebro oraz bardziej nietypowe: wina, monety, antyki i dzieła sztuki, czy konie.

Jakie są zalety i wady alternatywnych narzędzi inwestycyjnych?

Do podstawowych, ale i najważniejszych zalet inwestycji dokonywanych za pomocą narzędzi alternatywnych zaliczyć należy:

- długoterminowa lokata kapitału: dobra te z założenia traktowane być winny, jako inwestycja długoletnia, ponieważ największe korzyści mogą przynieść one w przypadku zmiany ich wartości na przestrzeni kilku lub kilkudziesięciu lat;

- dostępność: spektrum dostępnych alternatywnych narzędzi inwestycyjnych jest na tyle szerokie i dotyczy tylu różnorodnych dóbr, że umożliwia ono zarówno ulokowanie kilkuset, jak i setek tysięcy złotych;

- oderwanie od rynku tradycyjnego: większość alternatywnych narzędzi lokacyjnych nie posiada powiązania z tradycyjnym rynkiem finansowym, ewentualnie powiązanie to jest niewielkie. Powoduje to, w przeciwieństwie do akcji czy obligacji, powstanie swoistej odporności na wpływ aktualnej sytuacji ekonomiczno – gospodarczej na ceny tych towarów, więc są one szczególnie doceniane przez inwestorów w trakcie dekoniunktury. Bywają przez to nazywane czasem „bezpieczną przystanią inwestycyjną”;

- duże zyski: w przeciwieństwie do lokat, gdzie wypracowywany zysk jest ściśle ustalony za pomocą wskaźnika oprocentowania, posiadanie alternatywnych narzędzi inwestycyjnych może wiązać się z osiągnięciem nawet kilkusetprocentowych zysków.

Narzędzia te nie są oczywiście pozbawione także i wad. Najważniejsze z nich to:

- niepewne zyski: ostatnia z wymienionych zalet, jest także jedna z największych wad alternatywnych narzędzi inwestycyjnych. Ich posiadanie może zakończyć się z równym prawdopodobieństwem tak spektakularnym zyskiem, jak i stratą lub brakiem zysku. Są to narzędzia obłożone  sporym ryzykiem inwestycyjnym oraz bardzo dużą niepewnością, a tym samym właściwie brakiem możliwości prognozowania i określenia poziomu zysku lub straty; 

- dla wtajemniczonych: choć duży wybór wśród narzędzi i ich różnorodne ceny nie powodują powstania finansowej granicy inwestycyjnej, to są to najczęściej dobra, których zakup wsparty być  winien najczęściej wiedzą specjalistyczną. Osoba nie zaznajomiona z tematem nie jest w stanie określić rocznika i gatunku najlepszego wina czy potwierdzić poprawność wskazań oceny wartości kamieni szlachetnych według zasady 4C (barwa, czystość, szlif, masa);

- naciągacze: duża specyfika powiązana z udziałem w rynku alternatywnych narzędzi inwestycyjnych sprawia, że jest to dla laików obszar bardzo wysokiego ryzyka, ponieważ mogą oni w prosty sposób paść ofiarą oszustw czy fałszerstw.

Alternatywne narzędzia inwestycyjne to z racji dużego stopnia ryzyka i niepewności, zdecydowanie rozwiązanie dla odważnych.

Nieumiejętne dysponowanie własnymi środkami finansowymi może zakończyć się w najlepszym wypadku brakiem zysku, dlatego wykorzystanie dobrze znanej lokaty czy funduszu inwestycyjnego będzie niejednokrotnie rozwiązaniem bardziej korzystnym i zdecydowanie bardziej bezpiecznym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.