Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zaciąganie kredytu bez zgody małżonka

niedwa

Anna P. zgłosiła się po poradę, gdyż jej mąż zaciąga kredyty bez jej zgody i wiedzy.

Mąż klientki obecnie jest osobą bezrobotną (bez prawa do zasiłku), niedawno utracił pracę. Pani Anna twierdzi, iż małżonek zaciąga zobowiązania na krótki okres, w firmach pożyczkowych niewymagających potwierdzenia uzyskiwanych dochodów. Państwo P. jako małżeństwo prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, a tym samym posiadają wspólność majątkową. Klientka obawia się, że poniesie konsekwencje poczynań męża i będzie obciążona spłatą jego długów, dlatego też chciałaby ustanowić rozdzielność majątkową. Mąż dobrowolnie nie zgadza się na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

W powyższej sprawie istotne jest, czy przy zaciąganiu zobowiązania przez jednego małżonka (np. podpisywaniu umowy kredytowej), współmałżonek wyraził na to zgodę. Wyjaśniono klientce, iż odpowiedzialność współmałżonka zależy od tego, czy wyraził on zgodę na zawarcie umowy o kredyt. Jeśli takiej zgody nie było, instytucja finansowa nie może prowadzić egzekucji z majątku wspólnego małżonków, a jedynie z majątku osobistego tego małżonka, który zaciągnął kredyt. Zatem Pani Anna nie odpowie za zobowiązania męża w sytuacji, gdy nie wyraziła zgody na kredyty. Bank może dochodzić zaspokojenia tylko z rzeczy i praw, które zaciągający kredyt małżonek nabył przed zawarciem małżeństwa albo w drodze dziedziczenia bądź darowizny. Bank może też prowadzić egzekucję z wynagrodzenia o pracę lub z dochodów uzyskanych przez kredytobiorcę z innej działalności zarobkowej.

Pani Anna chciałaby ustanowienia rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa ustanowiona na mocy umowy między małżonkami powoduje, że nie ma majątku wspólnego, a każdy z małżonków samodzielnie zarządza majątkiem własnym. Można to uczynić u notariusza, spisując umowę. Mąż klientki nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.