Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Przedterminowa spłata kredytu hipotecznego

PRZEDTERMINOWASPLATACznF

Pani Aldona w połowie sierpnia 2013 r. podpisała umowę o kredyt hipoteczny w kwocie blisko 80 tys. złotych na okres 30 lat. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która na dzień podpisania umowy wynosiła 5,06 %, zaś rzeczywista roczna stopa oprocentowania 5,67 %. Odsetki od kredytu wyliczono na blisko 78 tys. Miała nim sfinansować wykup mieszkania, remont oraz tzw. dowolny cel.

80 tysięcy, które pani Aldona pożyczyła od banku, wzięte było z zapasem. Po zakończonym remoncie (w kwietniu 2014 r.), okazało się, że pozostało jej jeszcze 10 tys.. Postanowiła więc wcześniej częściowo spłacić kredyt. Czy dobrze zrobiła?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zapoznać się z warunkami umowy kredytowej, którą podpisała. Podejmując taką decyzję, zawsze należy wcześniej wnikliwie przeczytać zapisy o przedterminowej spłacie. Taka spłata jest możliwa pod kilkoma warunkami:

  • - cała kwota kredytu musi być wypłacona,

  • - należy (na co najmniej dwa dni robocze przed terminem wpłaty) pisemnie poinformować o tym kredytodawcę,

  • - min. kwota spłaty nie może być niższa niż dwukrotność ostatnio zapłaconej należnej raty.

Wszystkie powyższe warunki klientka spełniła.

Jednak kolejny punkt umowy dotyczy pobieranej prowizji za przedterminową spłatę, która wynosi 2 % (ale nie mniej niż 200 zł) od spłaconej przed terminem kwoty. Wskazuje również przypadki, kiedy nie zostanie pobrana prowizja:

  • po upływie 3 lat od daty uruchomienia kredytu,

  • w pierwszych 3 latach, w przypadku pierwszej częściowej spłaty, ale jeśli nie przekracza ona 50 % kwoty udzielonego kredytu.

W tej sytuacji, powołując się na drugi punkt – prowizja nie została pobrana od Pani Aldony. Dokonanie częściowej spłaty nie skróciło okresu kredytowania (wymaga to zawarcia aneksu do umowy). Obniżyło jednak ratę o ok. 54 zł. i przede wszystkim kwotę odsetek – do ok. 66 tys., ponieważ wpłacona kwota została uznana na poczet kapitału. Zatem, taka spłata przyniosła same korzyści.

Minęły kolejne miesiące (grudzień 2014 r.), w trakcie których naszej bohaterce udało się uzbierać następne 10 tys. złotych. Stoi teraz przed decyzją, czy przeznaczyć je na spłatę kredytu.

Podsumowując, trzy lata od daty uruchomienia kredytu jeszcze nie minęły, dokonała już pierwszej przedterminowej spłaty, zatem – zapłaci prowizję w wysokości 200 zł (2 % z 10 tys.). Taka wpłata obniżyłaby ratę kredytu o kolejne ok. 54 zł, a kwotę odsetek do ok. 56 tys. Tym samym, będzie miała o 10 tys. mniej samych kosztów (w postaci odsetek). Nawet, jeśli Aldona swoje oszczędności zainwestowałaby i otworzyła na dwa lata lokatę oprocentowaną 6 % w skali roku i zarobiłaby ok. 1 tys., to wciąż będzie stratna 9 tys.. Dlatego, w tej sytuacji, spłata jest jak najbardziej wskazana.

A co w przypadku, gdyby kredytobiorczyni uzbierała jedynie tysiąc złotych – czy warto je wpłacać, jako przedterminową częściową spłatę? Przy wpłacie 1 tys. zł w grudniu 2014 r., zostałaby potrącona prowizja w wysokości 200 zł (przypomnijmy – dlatego 200, a nie 20, ponieważ prowizja wynosi 2 %, ale nie mniej niż 200 zł). W związku z powyższym, wcześniejsza stosunkowa niska wpłata nie będzie korzystna dla Pani Aldony. Warto się wstrzymać do momentu, kiedy uzbiera większą sumę pieniędzy.

Pamiętajmy – zazwyczaj warto dokonywać przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego. Jednak nim to zrobimy, musimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy zawarte w umowie. Tak, jak w przypadku naszej bohaterki – mimo potrącanej przez bank prowizji, warto jest spłacić wyższą kwotę, natomiast przeznaczenie niższej kwoty spowoduje wzrost kosztów kredytu.

Magdalena Boryna

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.