Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Poręczenie za kolegę

porecz11

Tadeusz Z. poręczył koledze w pracy kredyt na kwotę 50 tys. zł. Klient nie potrafił odmówić koledze, bowiem na wydziale, w którym pracował wszyscy wzajemnie sobie poręczali. Kolega pracował jako spawacz, otrzymując dość wysokie zarobki, więc nie było zagrożenia, że nie będzie spłacał kredytu. Jednakże po jakimś czasie znajomy klienta został zwolniony z pracy. Wskutek tego zaprzestał regulować swoje zobowiązania.

Klient otrzymywał z banku regularnie wezwania do zapłaty. Jednak nie dopuszczał do siebie myśli, że będzie musiał odpowiadać za zobowiązania kolegi. Nie podejmował żadnych rozmów z bankiem, sądząc iż to główny kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty długu. Wkrótce wierzyciel wystąpił do sądu, zapadło orzeczenie nakazujące zapłacić zobowiązanie. Klient nadal nie płacił, do czasu, kiedy komornik dokonał zajęcia wynagrodzenia.

Pan Tadeusz Z. w umowie kredytu swojego kolegi figurował jako poręczyciel. Zobowiązał się zatem względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby kredytobiorca kredytu nie spłacił (art. 876 Kodeksu cywilnego). Wyjaśniono klientowi, iż w sytuacji gdy kredytobiorca nie spłaca zaciągniętego kredytu, bank może zwrócić się z żądaniem spłaty kredytu do poręczyciela, co oznacza, że poręczyciel staje się dłużnikiem i musi spłacać dług. Klient jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny, chyba że inaczej została określona jego odpowiedzialność w umowie. Pamiętajmy również, iż poręczyciel odpowiada całym swoim majątkiem. Z relacji klienta wynika, iż bank powiadomił go niezwłocznie o problemach ze spłatą zobowiązania, jednak klient nie podjął żadnych czynności. Zatem komornik miał prawo zająć klientowi wynagrodzenie. Pan Tadeusz powinien podjąć rozmowy z komornikiem w celu spłaty zobowiązania. Wyjaśniono klientowi, iż jako poręczyciel ma szansę odzyskać pieniądze i wyegzekwować od nierzetelnego kredytobiorcy wszystkie wydatki związane ze spłatą lub egzekucją kredytu, co dotyczy należności głównej, odsetek, a także kosztów windykacji, w tym przede wszystkim kosztów egzekucji komorniczej, pod warunkiem, że klient jako poręczyciel faktycznie już poniósł  te  wydatki.  Powinien  wówczas  dochodzić  zwrotu  długu  na  drodze  sądowej z powództwa cywilnego - tzw. roszczenie regresowe.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.