Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Fundusze sekurytyzacyjne

FUNDSEKURYTYZACYJNYCznF

Pan Kazimierz otrzymał wezwanie do zapłaty od jednego z niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Nie wie z jakiego tytułu firma domaga się spłaty zadłużenia oraz co to jest ów fundusz sekurytyzacyjny.

Fundusze sekurytyzacyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny, niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte - są to instytucje, które w ramach przelewu wierzytelności dochodzą ich spłaty od dłużnika. Przeniesienie wierzytelności następuje poprzez zawarcie przez bank czyli zbywcę (cedenta) z towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny, albo z funduszem sekurytyzacyjnym, czyli nabywcą (cesjonariuszem) umowy przelewu wierzytelności, lub umowy o subpartycypację. Najczęściej powstała wierzytelność wynika z faktu zaciągnięcia kredytu bankowego.

Co to jest fundusz sekurytyzacyjny

Fundusz sekurytyzacyjny jest jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych zamkniętych, którego głównym przedmiotem inwestycji jest nabywanie wierzytelności, najczęściej od instytucji finansowych, lub firm telekomunikacyjnych w celu ich windykacji. Inwestorem takiego funduszu jest najczęściej firma windykacyjna, która zarządza portfelem inwestycyjnym funduszu i prowadzi odzyskiwania należności.

Banki w celu restrukturyzacji swoich wierzytelności przenoszą je na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych i dlatego sporo osób staje się dłużnikami tych podmiotów. Od momentu przeniesienia wierzytelności w kontaktach z dłużnikiem nie występuje pierwotny wierzyciel, ale fundusz sekurytyzacyjny. Często z powodu przeniesienia wierzytelności dłużnik ma problemy z wyjaśnieniem źródła zadłużenia. Dodatkowo sprawę może komplikować fakt, że z dłużnikiem kontaktują się firmy windykacyjne, lub kancelarie prawne, które mają pełnomocnictwo wierzyciela, czyli funduszu do świadczenia usług windykacyjnych na jego rzecz.

Dłużnik jak najbardziej ma prawo do obrony, jeśli jest zasadna, bowiem zdarza się, że przy przenoszeniu wierzytelności do funduszy dochodzi do nieprawidłowości. Dłużnik ma również prawo do wyjaśnienia kim jest pierwotny wierzyciel i z jakiego tytułu istnieje wierzytelność.

Na koniec warto dodać, że możliwe jest uzyskanie przez fundusz sekurytyzacyjny na jego rzecz klauzuli wykonalności do nakazu zapłaty wydanego wcześniej przez sąd na rzecz pierwotnego wierzyciela. Oznacza to, że fundusz nie musi, a nawet nie powinien, występować z pozwem o wydanie nakazu zapłaty, wystarczy jedynie uzyskanie wspomnianej klauzuli. Co ważne, do dokonania przelewu wierzytelności na fundusz sekurytyzacyjny nie jest wymagane złożenie przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu.

Magdalena Głowacka

(Fot. freeimages.com)

Podstawa prawna:

- art. 183-195 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;

- art. 92a Prawa bankowego (Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r.);

- art. 509-518 Kodeksu cywilnego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.