Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Poręczyłem kredyt, kolega ma gospodarstwo, a mnie grozi komornik

Marta

Co zrobić, gdy mój kolega podżyrował komuś kredyt, a ta osoba go nie spłaca? Dodam, iż osoba, która wzięła kredyt posiada gospodarstwo rolne i inne wartościowe przedmioty. Czy komornik zajmie dochody żyranta, czy najpierw upomni się o majątek osoby, która brała kredyt?

Odpowiedź eksperta:

Niestety poręczając komuś kredyt zobowiązujemy się niejako spłacić cudzy dług, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeśli w umowie o poręczenie kredytu nie ustalono inaczej, to poręczyciel będzie odpowiadał za całość zobowiązania wraz ze wszystkimi odsetkami oraz ewentualnymi kosztami poniesionymi przez wierzyciela, jakie poniesie on na drodze dochodzenia roszczenia. Samo poręczenie kredytu wpływa również na historię kredytową poręczyciela i obniżenie jego zdolności kredytowej.  W umowie poręczenia kredytu powinno być również zapisane, w jakiej kolejność bank będzie prowadził windykacje. Powinien on w pierwszej kolejności egzekwować należność od kredytobiorcy, a dopiero po wyczerpaniu możliwości windykacyjnych w stosunku do niego zwrócić się do poręczyciela o zapłatę. Jednak, jeśli takiego zapisu nie ma, a wierzycielowi łatwiej jest wyegzekwować należność od poręczyciela, to właśnie do niego zwróci się o spłatę długu. Oczywiście można poinformować wierzyciela, że główny kredytobiorca posiada majątek, w tym wypadku gospodarstwo rolne i inne wartościowe przedmioty, ale jeśli dojdzie do egzekucji, a nakaz zapłaty zostanie wydany solidarnie na kredytobiorcę i poręczyciela, to dla komornika nie będzie istotne, od kogo ściągnie pieniądze. Odpowiedzialność solidarna nie oznacza również tego, że obaj panowie (kredytobiorca i poręczyciel) muszą spłacić po połowie zobowiązanie, może się okazać, że egzekucja z majątku i dochodów poręczyciela będzie łatwiejsza do przeprowadzenia i to on spłaci większą część zobowiązania, albo nawet cały kredyt, który poręczył. Jeśli doszłoby do sytuacji, w której to poręczyciel spłaci część, lub cały kredyt za kredytobiorcę, to na mocy art. 518 par. 1 kodeksu cywilnego będzie mógł on dochodzić spłaconych kwot tak jak wierzyciel. Należy w takiej sytuacji wystąpić do sądu i na mocy wyżej wymienionego artykułu kodeksu cywilnego uzyskać nakaz zapłaty. Jeśli poręczyciel uzyska taki nakaz, to będzie mógł wystąpić do komornika o ściągnięcie z kredytobiorcy tego, co on zapłacił na poczet jego zobowiązania. Jeśli poręczyciel ma wiedzę na temat majątku kredytobiorcy, to nie powinien on mieć problemu na drodze egzekucji z odzyskaniem pieniędzy, jakie ściągnął od niego komornik na poczet kredytu, który poręczał.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.