Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Po śmierci konkubenta zostały długi

Anna

Błagam o pomoc! W roku 2008/sierpień wzięłam kredyt (we frankach szwajc.) na nieruchomość z narzeczonym. On wrócił z Anglii, nie mógł tu się odnaleźć, nie miał pracy, w sierpniu 2009 r. popełnił samobójstwo. Jego matka zrzekła się spadku za siebie (przeszedł on na jej syna - z innego ojca niż mój nieżyjący ówczesny partner - obecnie chłopak ma 13 lat). Nie zrzekła się również za niepełnosprawną córkę, nad która sprawuje opiekę (dziewczynka ma downa i ma 20 lat). Zrobiła to po złości, nie płaci oczywiście, ale w KW widnieje wpis, że sprawy są nieuregulowane. Chciałam wyprostować sytuacje, z banku wzięłam dokument mówiący o tym, że są mi już dłużni sporą kwotę pieniędzy (jako współwłaściciele, którzy rat nie płacą), żeby cały i kredyt i nieruchomość była formalnie tylko na mnie (w międzyczasie wyszłam za maż, urodziłam córkę... ). Nagle okazało się, że musiałabym ich wpisać do KW za co sąd wymaga opłaty 4500 zł (!!! nieruchomość warta jest ok 180.000, ale jest na niej kredyt i to w CHF). Pomocy ! Co mam zrobić ?! Proszę o odpowiedź !!!

Odpowiedź eksperta:

Osoby tworzące związki partnerskie posiadają ograniczone prawa w porównaniu do związków małżeńskich. Majątek nabywany w małżeństwie stanowi majątek wspólny małżonków. W przypadku związków nieformalnych zakup odbywa się na zasadzie udziałów. Warto zaznaczyć, że żaden z partnerów nie ma prawa do udziału w majątku osobistym drugiego, wypracowanym podczas trwania konkubinatu. Każdy pracuje tylko na własny rachunek i tworzy swój majątek osobisty. Jeżeli zakup nieruchomości został sfinansowany z kredytu, to osoby w związkach nieformalnych odpowiadają solidarnie (jeżeli umowa nie przewiduje inaczej) za spłatę zobowiązania. Po rozpadzie konkubinatu dawni partnerzy mogą dokonać umownego zniesienia współwłasności, gdy są zgodni, co do samego zniesienia współwłasności, jak i do sposobu, w jaki zniesienie ma być dokonane.  Odrzucenie spadku przez matkę zmarłego wcale nie daje gwarancji, że spadkobiercy nie będą musieli spłacić długu spadkodawcy. Zarówno majątek spadkodawcy jak i jego długi przejdą po prostu na kolejnych spadkobierców, w tym wypadku na nieletniego.

Wyróżnia się trzy podstawowe sposoby zniesienia współwłasności: podział rzeczy wspólnej, przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli, sprzedaż rzeczy wspólnej i podział uzyskanej w ten sposób kwoty miedzy właścicieli. Każdy sposób rozliczenia konkubinatu w zakresie wspólnych nieruchomości może być osiągnięty zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej – oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy:

Droga sądowa - w przypadku braku porozumienia: niższe koszty, dłuższy czas rozwiązania sprawy, sprawa może toczyć się kilka lat.

Umowa u notariusza – w przypadku zgody co do wszystkich warunków porozumienia: droższa od drogi sądowej (taksa notarialna naliczana od wartości transakcji), szybka – skutki następują od ręki.

Drugi aspekt tej sprawy to kwestie wynikające z prawa bankowego. Warto podkreślić, że w przypadku kredytu hipotecznego jedynie bank może podjąć decyzję o wyłączeniu jednego ze współkredytobiorców z umowy kredytowej (sąd rozstrzyga jedynie kwestie związane z podziałem majątku). Przed podjęciem takiej decyzji bank wymaga przedstawienia dokumentów, na podstawie których oceni, czy drugi kredytobiorca będzie w stanie samodzielnie spłacić zobowiązanie, czyli będzie posiadał zdolność kredytową. Bardzo ważne jest, aby aktualnie spłacany kredyt był obsługiwany przez Panią bez problemów, by Pani historia kredytowa była atutem w rozmowach z bankiem. Jeżeli Pani zdolność kredytowa byłaby niewystarczająca, kredyt może poręczyć dodatkowo mąż.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.