Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Mogę spłacać kredyt, ale z niższą ratą

Ania

Wzięłam kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej w IdeaBank. Miała to być sprzedaż prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej, lub internet. Miałam wspaniałe plany, spotkania z klientami, doradztwo - jak i gdzie można się ubrać, pomalować itd. Spotkania w domu i u klienta. Ale niestety nie wyszło. Do maja spłacałam kredyt w wysokości 3400 PLN, ale straciłam pracę i nie wiem co mam dalej robić. Jestem w stanie spłacać kredyt w wysokości ok. 1500 PLN, ale z chęcią bym przeniosła do innego banku. Sama nie wiem co mam robić.

Odpowiedź eksperta:

Konsekwencje związane z zaprzestaniem spłaty kredytu mogą być dla kredytobiorcy bardzo dotkliwe. Odsetki karne, czy koszty związane z procedurą windykacyjną znacznie powiększają dług, a w konsekwencji spłata zobowiązania wydłuża się o wiele miesięcy, a czasem i lat. W najgorszym wypadku problem ze spłatą rat może zakończyć się egzekucją komorniczą, która może pozbawić dłużnika części dochodu i innych składników majątku. Dlatego w sytuacji utraty płynności finansowej lub pogorszenia kondycji finansowej należy natychmiast podjąć działania zmierzające do zmiany trudnej sytuacji.

Najprostszym rozwiązaniem jest renegocjacja warunków umowy kredytowej. Kredytobiorca, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej powinien poinformować instytucję kredytową o zmianie swojej sytuacji i zaproponować nowe warunki spłaty kredytu, dostosowane do jego aktualnych możliwości finansowych. W tym celu należy złożyć wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu, który pozwoli na jednoczesne obniżenie raty i poprawę płynności finansowej kredytobiorcy. Wadą takiego rozwiązania jest zwiększenie całkowitego kosztu kredytu.

W przypadku przejściowych problemów ze spłatą kredytu kredytobiorca może skorzystać z przywileju, który oferuje większość instytucji kredytowych, a mianowicie karencji w spłacie kredytu, czyli zawieszenia spłaty rat kredytu w całości (zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy), lub w części kapitałowej (przeważnie od 3 do 6 miesięcy; zapłata jedynie odsetek). Kredytobiorcy, którzy zdecydują się skorzystać z powyższego rozwiązania musi liczyć się z tym, że po zakończeniu okresu karencji w spłacie, wysokość raty kredytu ulegnie zwiększeniu. Niektóre instytucje pobierają również opłatę za udzielenie karencji w spłacie zobowiązania kredytowego.

Kredytobiorcy, których problemy ze spłatą kredytu są wynikiem utraty pracy powinni dokładnie sprawdzić w umowie, czy ich kredyt nie był przypadkiem ubezpieczony na wypadek utraty pracy. Jeśli tak, warto z ubezpieczenia skorzystać.

Zaciągnięcie kredytu w innej instytucji finansowej, z przeznaczeniem na spłatę już istniejącego zobowiązania jest możliwe, jednak pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej. Brak stałego dochodu praktycznie uniemożliwia zawarcie nowej umowy o kredyt.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad finansowo-prawnych w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Listę teleadresową biur ODFiK można znaleźć na stronie www.skef.pl w zakładce Pogotowie dla zadłużonych.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.