Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Mieszkanie od taty, a nasz rozwód

Kaja

Kilka lat temu tata zaciągnął kredyt na mieszkanie, którego ja i mąż jesteśmy prawnymi właścicielami. Cały kredyt spłacił tata co jest w stanie udokumentować. Chcemy się rozwieść - czy tata ma prawo zażądać ode mnie i od męża spłaty tego kredytu?

Odpowiedź eksperta:

Co do zasady, jeżeli nieruchomość została przekazana w formie darowizny, to darczyńca (np. rodzic) nie może żądać od obdarowanego (dziecka) żadnych świadczeń na swoją rzecz. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna ma charakter nieodpłatny, gdyż druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Do zawarcia umowy darowizny dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. W niektórych przypadkach w umowie darowizny może zostać ustanowiona na rzecz darczyńcy służebność osobista mieszkania (tj. możliwość dożywotniego korzystania przez darczyńcę z obdarowanej nieruchomości). Zgodnie z art. 897 w/w ustawy: ,,jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia’’. W skrajnych przypadkach (np. rażącego dopuszczenia się niewdzięczności wobec darczyńcy przez obdarowanego) darczyńca może próbować odwołać darowiznę, ale w praktyce bywa to trudne. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej porady oferowanej przez Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Lista biur ODFiK znajduje się na stronie www.skef.pl w zakładce Pogotowie dla zadłużonych.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.