Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Pytanie do eksperta o Kredyty

Krzysztof

Witam, mam zajęcie komornicze na wynagrodzeniu i zablokowane konto bankowe. Czy komornik może tak zrobić? Zostałem bez środków do życia.

Odpowiedź eksperta:

W toku postępowania egzekucyjnego komornik, zgodnie z wnioskiem wierzyciela, może zająć jednocześnie różne składniki majątku dłużnika m.in. wynagrodzenie za pracę oraz rachunek bankowy. Jednakże zgodnie z przepisami polskiego prawa egzekucja z wynagrodzenia za pracę może objąć jedynie jego część. W przypadku egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne (np.  z tytułu zaciągniętych kredytów, lub pożyczek) potrącenie z wynagrodzenia może wynieść maksymalnie 50% wynagrodzenia, przy czym zajęciu nie podlega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rachunek bankowy może zostać zajęty w całości z zastrzeżeniem art. 54. 1 Prawa bankowego, który mówi, że „Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego”. Oznacza to, że po wykorzystaniu limitu wypłat stanowiącego równowartość trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, środki na rachunku są blokowane, a dłużnik nie ma możliwości dokonywania wypłat.

Może się jednak zdarzyć, że na zajęty rachunek bankowy wpływa wynagrodzenie za pracę w kwocie wolnej od zajęcia (pracodawca uprzednio dokonał potrącenia z wynagrodzenia i przekazał środki komornikowi), a dłużnik nie ma możliwość wypłaty. W takiej sytuacji dłużnik powinien wystąpić do komornika na piśmie z wnioskiem o wyłączenie spod egzekucji kwoty wynagrodzenia wolnej od zajęcia. Komornik powinien poinformować bank o zniesieniu blokady z rachunku do kwoty stanowiącej równowartość kwoty wolnej od zajęcia i umożliwić dłużnikowi wypłaty do wskazanej kwoty.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.