Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Czy spłacać kredyt jeśli bank upadł?

Artur

Witam serdecznie, dostałem list od komornika o spłatę kredytu, przeszło 20 tys., jednakże bank, w którym zaciągnąłem kredyt upadł. Teraz nie wiem, co mam robić, czy spłacać, czy nie spłacać? Da się z tego jakoś wybronić?

Odpowiedź eksperta:

Co się dzieje, gdy kredytobiorca przestaje spłacać swoje zobowiązania wobec banku, a umowa kredytowa zostaje wypowiedziana? Na podstawie art. 96-98 ustawy Prawo Bankowe oraz art.786 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) bank wystawia Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) dłużnikowi banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności – po wcześniejszym złożeniu przez kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Oświadczenie takie jest integralną częścią każdej umowy kredytowej. BTE stanowi podstawę do egzekucji, po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności. Należy podkreślić, że tytuł wykonawczy zakreśla podmiotowe i przedmiotowe granice egzekucji, które są ściśle realizowane przez komornika.

Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, komornik informuje dłużnika, z jakiego tytułu i na rzecz kogo, prowadzone jest postępowanie i jakich kwot dotyczy. To, z jakich składników majątku dłużnika będzie prowadzona egzekucja, zależy od decyzji wierzyciela wyrażonej we wniosku składanym komornikowi.

Internauta w swojej historii podaje, że bank, który pożyczył mu pieniądze upadł, i teraz nie wie, czy ma dalej spłacać swoje zobowiązanie. Otóż, w ostatnich latach nie zdarzyło się, aby w Polsce jakiś bank ogłosił upadłość. Nawet gdyby zdarzyło się, że któryś z krajowych banków upadnie, to kredytobiorcy nie mogą zapomnieć o swoich długach, bowiem przejmujący zobowiązania banku, oprócz spłaty zobowiązań własnych, zajmie się również egzekucją kredytów. Komisariusz, który prowadzi upadłość, w dalszym ciągu będzie egzekwował spłacanie kredytów przez klientów. Taka działalność operacyjna kończy się dopiero, gdy cała procedura upadłościowa zostanie zakończona, a wszystkie zobowiązania spłacone. W Polsce w ostatnich latach miały miejsca przejęcia banków przez inne większe banki bądź łączenie, np. połączyły się Bank Zachodni WBK i Kredyt Bank. Zawsze jednak podmiot, który powstaje w wyniku konsolidacji obejmuje wszystkie aktywa i pasywa przejmowanej instytucji finansowej.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.