Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Rezygnacja z kredytu - przejęcie kredytu przez współmałżonka

Magdalena

Jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego wzięliśmy z ówczesnym narzeczonym kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Byłam współkredytobiorcą, choć moja forma wynagrodzenia (stałe stypendium) została przez bank przyjęta z wielkimi oporami. Obecnie jestem z mężem po rozwodzie, on na stałe zamieszkał w mieszkaniu, spłaca też samodzielnie kredyt, choć nie posiada już stałego udokumentowanego dochodu, a jedynie dobrze płatną pracę na czarno. Ze względu na trudną sytuację, w jakiej się obecnie znalazłam, bardzo mi zależy na ewentualnym wypisaniu się z tego kredytu. Jakie kroki powinnam podjąć, czy jest możliwe zwolnienie mnie z zadłużenia w sytuacji, gdy były mąż nie może udokumentować żadnych dochodów poza regularnymi spłatami rat kredytowych?

Odpowiedź eksperta:

Ustanowienie jednego z eks-małżonków samodzielnym właścicielem nieruchomości i zobowiązanie go do spłaty kredytu zaciągniętego na jej zakup, na podstawie orzeczenie sądu o podziale majątku, lub umowy zawartej przed notariuszem, nie jest dla banku wystarczającą przesłanką do wyrażenia zgody na przejęcie zobowiązania kredytowego przez jednego z byłych współmałżonków i wyłączenie odpowiedzialności drugiego. Podstawą do zwolnienia jednego ze współkredytobiorców z obowiązku spłaty zobowiązania jest wykazanie, że pozostały współkredytobiorca posiada realną zdolność do samodzielnej obsługi kredytu. W praktyce oznacza to, że musi wykazać odpowiedni poziom dochodu. Ocena zdolności kredytowej prowadzona jest w oparciu o aktualną wartość rynkową nieruchomości. W przypadku braku udokumentowanych dochodów, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że bank nie wyrazi zgody na odstąpienie od kredytu jednego z dłużników. Jedynym rozwiązaniem jest przystąpienie do kredytu innej osoby, wykazującej odpowiedni dochód. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad oferowanych przez Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Lista biur ODFiK znajduje się na stronie www.skef.pl w zakładce Pogotowie dla zadłużonych.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.