Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zmiany w rekomendacji T

REKOMENDACJATCznF

Publiczna debata dotycząca zmian w obowiązującej od 2011 r. rekomendacji T rozpoczęła się właściwie jeszcze przed jej wprowadzeniem. Jej rygorystyczne wytyczne wywołały wiele negatywnych następstw, które w sposób wyjątkowo dotkliwy odczuła spora grupa potencjalnych kredytobiorców. Czy zmiany rekomendacji wpłyną na dostępność i koszt kredytowania?

Konieczność zmian

Rekomendacja T jest zbiorem wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczącym zarządzania ryzykiem powiązanym z udzielaniem kredytów klientom detalicznym. Wskazane w niej dobre praktyki, to swego rodzaju instrukcje dla banków. Ich wdrożenie nie jest obligatoryjne, jednak jego brak spowodować może negatywne konsekwencje, których banki unikają stosując się do założeń przedstawionych w rekomendacji.

Obecnie obowiązująca rekomendacja T opracowana została w roku 2010, jednak jej wprowadzenie nastąpiło na początku roku 2011. Zaznaczyć należy, że jej postanowienia powszechnie uważane są za zbyt rygorystyczne. Dotyczy to przede wszystkim podwyższonych wskaźników oceny zdolności kredytowej. Rekomendacja ta koncentrowała się bowiem szczególnie na wskaźniku długu do dochodu, właściwie całkowicie eliminując możliwość stosowania uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej. Zapisy te były niekorzystne zarówno dla banków, jak i ich klientów. Banki musiały pogodzić się z odpływem znacznej części klientów, którzy nie spełniając zaostrzonych wymogów, zmuszeni byli do korzystania z usług przeróżnych firm parabankowych.

Planowany zakres

Nowy projekt rekomendacji T, który znajduje się obecnie w fazie konsultacji, przewiduje zmiany, które wpłynąć mają na zwiększenie dostępności kredytów, a także ich cenę. Do najważniejszych zmian należą:

- możliwość samodzielnego określenia wskaźnika ryzyka przez banki, tj. odejście od odgórnego modelu wyliczania zdolności na podstawie kryterium długu do dochodu,

- możliwość uproszczonego wyliczania zdolności kredytowej dla zobowiązań ratalnych, których wysokość nie przekracza dwukrotności średniego wynagrodzenia. Zasada ta stosowana będzie także dla klientów od jakiegoś czasu współpracujących z danym bankiem. Na łatwiejsze uzyskanie kwoty do trzykrotności średniego wynagrodzenia mają więc szanse klienci z półrocznym stażem współpracy. Dla klientów współpracujących z bankiem od roku, granica ta wyznaczona została na sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Złagodzenie postanowień rekomendacji T przez KNF faktycznie przyczynić się może do wzrostu dostępności kredytów i pożyczek oraz wpłynąć na obniżenie ich kosztu. Pierwsze podsumowanie skuteczności zmian możliwe będzie jednak dopiero po zakończeniu trzymiesięcznego okresu dostosowania się banków do nowych uregulowań.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.