Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zadłużamy się na wyższe kwoty, ale... rozsądniej

ZADLUZENIEROZSADNECznF

Wartość kredytów konsumpcyjnych od początku 2017 r. spadła o 2,3 proc. w ujęciu liczbowym i wzrosła o 3,1 proc. w ujęciu wartościowym. Poza tym w pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. udzielono o 5 proc. mniej kredytów niskokwotowych - do 4 tys. zł i o 1,3 proc. więcej kredytów powyżej 4 tys. niż w 2016 r. - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Ponadto kredytobiorcy dobrze oceniają swoją kondycję kredytową w odniesieniu do obecnie spłacanych zobowiązań, co potwierdziło 73 proc. osób biorących w innym badaniu BIK.

BIK Indeks Jakości Portfeli Kredytów w listopadzie 2017 r. odnotował poprawę we wszystkich produktach kredytowych w stosunku do roku 2016. Przy czym najwyższa - o 0,57 punktów proc. - dotyczy kredytów konsumpcyjnych. Również sami kredytobiorcy dobrze oceniają swoją kondycję kredytową, co potwierdziło niemal trzy czwarte osób biorących w badaniu zleconym przez BIK, w odniesieniu do obecnie spłacanych zobowiązań. Polacy zapytani o swoje możliwości zaciągania i spłacania rat kolejnych kredytów, w przyszłości, są już podzieleni i mniej zgodni.

O dobrej jakości kredytów można mówić wówczas, gdy zobowiązanie kredytowe spłacane jest w terminie. BIK analizując jakość kredytów konsumpcyjnych, najliczniejszych pod względem liczby udzielanych kredytów, oraz kredytów mieszkaniowych - o najwyższej wartości, udzielonych w ciągu ostatnich kilku lat, stwierdził, że są one na dobrym i bardzo dobrym poziomie. Przeciętnie tylko ok. 2 proc.. kredytów konsumpcyjnych udzielonych w latach 2012 - 2016 po roku od ich udzielenia „psuje się”, czyli przechodzi w status pow. 90 dni opóźnienia, W przypadku z kolei kredytów mieszkaniowych do grupy opóźnionych po roku od udzielenia przechodzi przeciętnie zaledwie ok. 0,27 proc. z nich. Oba te wyniki należy interpretować jako zjawisko pozytywne – twierdzą specjaliści BIK.

Poprawie jakości udzielanych kredytów sprzyja kilka czynników - m.in. rekordowo niskie stopy procentowe, wzrost wynagrodzeń, a tym samym dochodów gospodarstw domowych, dobra koniunktura w gospodarce. Dzięki działaniom edukacyjnym rośnie wśród Polek i Polaków świadomość roli i znaczenia posiadania dobrej, pozytywnej historii kredytowej, która świadczy o wysokiej wiarygodności kredytowej. Z danych BIK wynika, że aż 90 proc. Polaków terminowo spłaca swoje zobowiązania kredytowe.

Dobra ocena historii kredytowej

O swojej historii kredytowej Polacy, posiadający kredyty, wypowiadają się w większości pozytywnie, co potwierdziło zgodnie ok. 77 proc. osób w badaniu opinii, przeprowadzonym w listopadzie 2017 r. na zlecenie BIK. Respondenci, którzy oceniają swoją historię kredytową dobrze lub bardzo dobrze, są częściej mieszkańcami Polski południowej (64 proc.), rzadziej są to osoby z regionu północno-zachodniego (47 proc.). Jednak, gdy w grę wchodziłyby kolejne kredyty, to optymizm znacząco spada. Możliwość zaciągnięcia kolejnej pożyczki i jej regularnej spłaty ostrożnie szacuje 33% osób, a kolejne 28% potwierdziło, że wręcz nie byłoby w stanie poradzić sobie z nowym zobowiązaniem.

Mieszkańcy Polski Południowej częściej niż mieszkańcy pozostałych regionów podkreślają rolę oszczędzania. Deklarują również, że kredyty biorą tylko wtedy, gdy mają pewność, że je spłacą. Częściej nie wyobrażają sobie sytuacji, że kredytu nie spłacą, a wobec dłużników są bardziej bezkompromisowi niż mieszkańcy pozostałych regionów. Na ich stosunek do kredytów i zobowiązań może wpływać zarówno wychowanie i wartości wyniesione z domu rodzinnego, zasady etyczne jak i możliwość polegania na rodzinie w trudnych sytuacjach (podkreślają te elementy częściej niż inni badani).

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie, Kredyt bankowy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.