Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zabezpieczenia kredytów

ZABKREDYTCznF

Konieczność ustanowienia zabezpieczenia zobowiązania powiązana jest z ryzykiem, jakie podejmuje instytucja finansowa udzielając nam kredytu lub pożyczki. W przypadku klientów indywidualnych stosuje się obecnie właściwie jedynie pięć podstawowych form zabezpieczenia spłaty kredytu. Jakie to zabezpieczenia?

Instytucja finansowa udzielając nam zobowiązania finansowego ponosi określony stopień ryzyka związany z przekazaniem finansowania, niezależnie czy to kredyt, czy pożyczka. To właśnie w celu oceny tego ryzyka szacowana jest nasza zdolność kredytowa, w przypadku której kredytodawca wylicza ile może nam pożyczy tak, by było to dla niego stosunkowo bezpieczne. Pobierając kredyt lub pożyczkę przyjmujemy pełną odpowiedzialność za spłatę długu, jednak odpowiedzialność ta nie musi być dla pożyczającego wystarczająca. Dlatego przed udzieleniem zobowiązania może on zarządzać określonej formy zabezpieczenia spłaty kredytu. Do stosowanych obecnie najczęściej form zabezpieczenia kredytów należą:

1. Hipoteka: hipoteka rzecz jasna będzie formą zabezpieczenia kredytów i pożyczek hipotecznych. Warunkiem ich udzielenia jest konieczność wpisu wierzyciela (kredytodawcy) do księgi wieczystej nieruchomości.  Sprawia on, że instytucja finansowa staje się tak zwanym wierzycielem hipotecznym. W przypadku braku spłaty kredytu wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia swoich praw z nieruchomości, czyli finalnie przejąć nieruchomość na poczet spłaty długu. Jeśli jednak zobowiązanie spłacane jest regularnie zgodnie z harmonogramem kredytu, to finalnie hipoteka wygasa wraz z jego całkowitą spłatą.

2. Przewłaszczenie i zastaw: to formy zabezpieczenia najczęściej spotykane obecnie w przypadku tak zwanych kredytów samochodowych, czyli kredytów celowych, które udzielane są na zakup auta. Przy przywłaszczeniu nabyty samochód nie staje się jednak naszą własnością, a formalnie należy do kredytodawcy. Jest on nam jedynie przekazywany w użytkowanie - do dyspozycji do czasu spłaty ostatniej raty kredytu. Taka forma charakterystyczna jest także dla zastawów, jednak w ich przypadku auto wpisane zostanie do rejestru zastawów, a po spłacie kredytu wykreślone z niego.

3. Weksel: w znacznej większości weksel in blanco wykorzystywany jest jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Jest on dlatego ograniczony czasowo na dany okres kredytowania, np. dwa lata od momentu udzielenia finansowania. Cechą charakterystyczną weksla in blanco jest to, że opatrzony jest on jedynie terminem jego wystawienia. W przypadku braku płatności kolejnych rat zostanie on wypełniony zgodnie z tzw. deklaracja wekslową, czyli dokumentem dołączonym do umowy kredytu. Deklaracja wekslowa określa warunki i sposób uzupełnienia sumy oraz terminu płatności weksla.

4. Ubezpieczenie: ubezpieczenia są obecnie bardzo powszechnymi metodami zabezpieczania właściwie wszystkich rodzajów kredytów. Instytucje finansowe nakładają na kredytobiorców obowiązek czasowego lub stałego zabezpieczenia się od wystąpienia danego czynnika. Może być to zarówno utrata pracy, jak i czasowa niezdolność do jej wykonywania. Kredytodawca zażądać może także ubezpieczenia przedmiotu stanowiącego cel kredytowania – mieszkanie, samochód – lub ubezpieczenia kredytobiorcy na wypadek śmierci. Dla części ubezpieczeń stosowana jest także cesja ewentualnych roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej – dla przykładu: jeśli skradzione nam zostanie ubezpieczone auto, które wzięliśmy na kredyt, to cesja polisy ubezpieczeniowej sprawi, że to kredytodawcy wypłacona zostanie kwota ubezpieczenia. Spłaci ona jednocześnie nasze zadłużenie, więc nie będziemy zobowiązani do dalszego regulowania rat kredytu, który otrzymaliśmy na zakup samochodu.

5. Poręczenie: Forma zabezpieczenia kredytu poręczeniem stosowana jest obecnie w przypadku klientów indywidualnych coraz rzadziej. Założeniem poręczenia jest to, że spłata naszego zadłużenia gwarantowana jest przez inna osobę (czasem instytucje), która staje się żyrantem. Żyrant potwierdza, że jest gotowy spłacić zaciągany kredyt w przypadku, gdy kredytodawca zaprzestanie jego spłaty. Zakres odpowiedzialności żyranta opisany być winien w umowie kredytowej, ponieważ może on posiadać różny charakter. Poręczyciel odpowiadać może przy tym nie tylko za pożyczony kapitał, ale także naliczane odsetki, a nawet inne koszty dodatkowe, jak karne odsetki czy koszty ewentualnej windykacji.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.