Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Wpływ WIBOR-u na wysokość rat kredytów

WIBORKREDYTYCznF

Dla osób, które obecnie zaciągają kredyty hipoteczne w krajowej walucie tytułowy „WIBOR” oraz sposób w jaki jest on powiązany z oprocentowaniem kredytów hipotecznych, powinien być dobrze znany. WIBOR to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Stopa, według której banki są gotowe udzielić pożyczek innym bankom, gdzie indeks przy nazwie oznacza okres jakiego dotyczy stopa, np. WIBOR 3M odnosi się do pożyczek międzybankowych udzielanych na trzy miesiące.

Kto ustala WIBOR?

WIBOR jest ustalany w dni robocze o godzinie 11.00 na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu, czyli przedstawicieli 13 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. Organizatorem fixingu jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, będące organizacją osób aktywnych zawodowo przy transakcjach na międzynarodowym i krajowym rynku pieniężno-walutowym.

Wysokość stopy referencyjnej jest ustalana na rynku międzybankowym i zależy od wielu czynników, m.in. od: wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacji, podaży pieniądza, cyklu koniunkturalnego, czy wysokości PKB. Banki natomiast wewnętrznie (np. w umowie kredytowej, lub regulaminie kredytowania) określają mechanizmy aktualizacji wybranej przez siebie stawki referencyjnej. Z punktu widzenia kredytobiorcy najważniejsze są stawki trzymiesięczne czyli WIBOR 3M, który stosuje większość banków. WIBOR 6M bądź 12M możemy spotkać w ofercie jedynie BGŻ, BOŚ, ING, Pekao BH SA. Każdy bank odnosi się do wybranego przez siebie rodzaju WIBOR-u, nie jest natomiast prawdą, że bank tę stawkę ustala dowolnie.

Wpływ stawki WIBOR na oprocentowanie kredytów hipotecznych w PLN

WIBOR, w odniesieniu do kredytów hipotecznych w złotych, stanowi więc część składową ich oprocentowania. Z tego wynika wpływ stawki referencyjnej na oprocentowanie kredytów hipotecznych w PLN, na którą składa się  WIBOR – jako zmienna stopa referencyjna ustalana co kwartał, oraz marża bankowa, jako część stała łącznego oprocentowania kredytu.

Jako przykład stosowania w praktyce zmian stawki referencyjnej na wysokość rat kredytów może posłużyć Getin Noble Bank. Ta instytucja, jako lider na rynku kredytów hipotecznych, jeżeli chodzi o sposób ustalania i częstotliwość aktualizacji stosuje aktualizację co 3 miesiące, zarówno dla nowych kredytów, jak i już udzielonych. Bank stosuje wskaźnik bazowy, który może być aktualizowany 4 razy do roku pod warunkiem zmiany o co najmniej 0,1 punkt procentowy w odniesieniu do poprzednio obowiązującej wartości. Wskaźnik ten jest wyliczany, jako średnia arytmetyczna ze stawek WIBOR 3M z 5 pierwszych dni roboczych miesiąca poprzedzającego ewentualną zmianę.

Czy raty kredytów w złotówkach będą niższe?

Ostatni miesiąc przyniósł dość znaczny spadek stopy bazowej WIBOR 3M. Między 30 sierpnia, a 27 września wskaźnik zmniejszył się aż o 3,52% z poziomu 5,11 do 4,93 obecnie. Należy jednak zaznaczyć, że wskaźnik ten jest teraz na poziomie, na jakim znajdował się na początku maja br., kiedy nagle poszedł w górę z 4,94 do 5,05 %. Jednak rokowania są dobre, analitycy przewidują kolejne obniżki WIBOR, tym bardziej, że spodziewana jest obniżka przez RPP stóp procentowych. To prędzej, czy później przełoży się na niższą ratę kredytów hipotecznych udzielanych w krajowej walucie.

Waldemar Szkiela

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.