Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Umorzenie kredytu studenckiego

UMORZSTUDENTCznF

Spłata kredytu studenckiego pobieranego przez pięć lat studiów magisterskich następuje standardowo w 12 roku po zakończeniu studiów. Przewidziano jednak sytuację, w której kredyt nie musi być spłacony w całości przy wykorzystaniu częściowego lub całkowitego umorzenia. Kto i kiedy skorzystać może z tego rodzaju umorzenia?

Spłata standardowa

Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich zakłada, że spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się po upływie dwóch lat od momentu zakończenia studiów przez kredytobiorcę. Jako okres spłaty wyznaczono czas nie krótszy niż dwukrotność okresu, w jakim świadczenie było pobierane. Dla kredytu studenckiego udzielonego na pierwszym roku pięcioletnich studiów magisterskich, zostanie on faktycznie spłacony po upływie 12 lat. Na okres ten składają się dwa lata karencji w spłacie po ukończeniu studiów oraz właśnie dwukrotność okresu jego pobierania – w tym przypadku 2 x 5 lat. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że kredyt studencki może zostać spłacony wcześniej. Stanie się tak, o ile kredytobiorca zawnioskuje o krótszy termin spłaty zobowiązania.

Warunki umorzenia

Spłata zaciągniętego kredytu studenckiego może zostać umorzona w całości lub częściowo. Podstawą do takiego umorzenia są między innymi dobre wyniki ukończenia studiów. O 20% redukcję zadłużenia wnioskować mogą studenci, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów rocznika uczelni. Umorzenie tego typu przyznawane jest na wniosek kredytobiorcy, do którego dołączone musi zostać odpowiednie zaświadczenie z uczelni, potwierdzające osiągnięty wynik ukończenia szkoły wyższej.  Mając na uwadze obecną wysokość kredytu studenckiego (wypłacanego przez 5 lat), zaoszczędzić można w ten sposób 6.000 złotych.

Kredyt tego rodzaju umorzony może zostać także w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy oraz trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań. Jeśli kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji życiowej możliwe jest częściowe umorzenie kwoty kredytu, natomiast może on zostać nawet całkowicie anulowany w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań – niepełnosprawność potwierdzona odpowiednim orzeczeniem. W obu przypadkach umorzenia przyznawane są na wniosek kredytobiorcy, a dokonuje ich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.