Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Stopy procentowe, a kredyty hipoteczne

STOPYAHIPOTECZNECznF

Zazwyczaj traktujemy je wyłącznie jako stały składnik oprocentowania naszych kredytów hipotecznych. Czym są stopy procentowe? Jak ustalana jest ich wysokość? Jak wpływają na poziom comiesięcznych rat naszych kredytów?

Stopy procentowe

WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate, to oprocentowanie z jakim banki pożyczają gotówkę między sobą, czyli oprocentowanie kredytów na polskim tzw. rynku międzybankowym. Wartość wskaźnika ustalana jest w każdy dzień roboczy poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej ofert nadesłanych przez banki uczestniczące w kwotowaniu. Ze względu na to, że WIBOR ustalany jest tak często, to w przypadku pożyczek długoterminowych stosowane są WIBOR 1M, 3M oraz 6M, czyli stawki oprocentowania obowiązujące w okresie jednego, trzech i sześciu miesięcy.

Na podobnej zasadzie ustalana jest wysokość stopy procentowej LIBOR (London Interbank Offered Rate) wyznaczana dla londyńskiego rynku w przypadku funtów, dolarów, franków szwajcarskich i euro. Dla tej ostatniej waluty wyliczany jest także EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), czyli stopa procentowa obowiązująca w przypadku kredytów udzielanych w strefie euro.

…i ich związek z naszymi kredytami

Wszystkie z powyższych wskaźników – stóp - posiadają ten sam wpływ na nasze kredyty hipoteczne – niezależnie, czy są udzielone w złotych, czy euro, lub frankach. Są one bowiem stałym elementem oprocentowania kredytu, które składa się właśnie ze stopy procentowej oraz marży banku.

Dlaczego stopa procentowa jest składnikiem oprocentowania? Z jednej strony dzieje się tak, ponieważ bank pożyczając nam daną sumę musi, po określonej cenie, pożyczyć ją od innego banku. Z drugiej strony, bank posiadając tę sumę mógłby na ten właśnie procent pożyczyć ją innemu bankowi. Uwzględnienie międzybankowej stopy procentowej jest więc dla banku pokryciem kosztu kredytowania, lub wyrównaniem utraconych korzyści, jakie mógłby uzyskać.

Warto zaznaczyć także, że stopy procentowe przy kredytach hipotecznych wyznaczane są, jak wspomniano, dla dłuższych okresów 1M, 3M czy 6M. Co za tym idzie, w przeciwieństwie do standardowo niezmiennej wartości marży banku, różnice w ich wartości mogą mieć wpływ na podwyższenie, lub obniżenie naszych rat kredytowych – słowem na ogólny koszt kredytowania. Będzie on oczywiście tym mniejszy, im niższy będzie poziom stosowanej stopy procentowej, dlatego tak pozytywną informacją dla kredytobiorców jest każdorazowe obniżenie wskaźnika WIBOR, LIBOR, czy EURIBOR.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.