Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Prezydent odesłał BTE w niebyt

BTEDOHISTORIICznF

Banki tracą prawo do wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) - głosi podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa bankowego. Ponadto zmieniają się wysokości opłat sądowych dotyczących spraw bankowych.

Kancelaria Prezydenta wyjaśniła, że nowelizacja jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego:

"Rozstrzygnięcie Trybunału dotyczyło przepisów, które przyznają bankom możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych i zarazem przesądzają, że takie tytuły – po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd – mogą stanowić podstawę egzekucji wobec osób, które bezpośrednio z bankiem dokonywały czynności bankowych albo są dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z czynności bankowych".

Poza uchylenia przepisów o BTE, nowelizacja określa procedurę restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców.

Prezydent dodał, że nowela reguluje też opłaty sądowe za czynności bankowe:

"Ponadto do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza przepis stanowiący, że w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych opłata stosunkowa wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych".

Pozostałe zmiany zawarte w nowelizacji mają charakter redakcyjno-dostosowawczy. Przewidziano również odpowiednie przepisy przejściowe. Nowela wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poza zmianami w prawie bankowym ustawa wprowadziła zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego; ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych; ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Obejmuje też zmiany w ustawie o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych; ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej; ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o prawach konsumenta.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie, Kredyt bankowy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.