Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Poważne zmiany w kredycie hipotecznym

NOWYHIPOTECZNYCznF

Parlament przyjął projekt ustawy zmieniającej zasady przyznawania kredytów hipotecznych. Wszystko wskazuje na to, że nowe prawo zacznie obowiązywać w pierwszej połowie 2017 r.. Natomiast od początku tego roku wzrósł niezbędny wkład własny kredytobiorcy.

Kupujący mieszkanie powinni teraz posiadać w gotówce 20 proc. jego ceny. W praktyce możliwe jest dodatkowe zabezpieczenie części wymaganej wpłaty. Z tym, że kredytobiorca bezwzględnie musi wyłożyć połowę z oczekiwanego minimum, czyli 10 proc. wartości domu lub mieszkania. Jednak brak wymaganego wkładu własnego oznacza zwiększone obciążenie. Mogą to być podwyższone odsetki albo dodatkowa składka ubezpieczenia brakującego wkładu. Ponadto – zgodnie z dyspozycją KNF - rolę zabezpieczenia brakującej części wkładu mogą spełnić pieniądze zgromadzone w III filarze emerytalnym - z IKE lub IKZE. Dobra wiadomością jest fakt zakończenia cyklu wzrostu wkładu własnego w kredycie hipotecznym, a więc nie powinien on wzrastać w kolejnych latach.

Będą kolejne obostrzenia

Przyjęte przez Sejm zmiany regulują m.in. walutę kredytu hipotecznego, funkcjonowanie pośredników i doradców finansowych oraz wprowadzają zakaz sprzedaży wiązanej. Nowelizacja ma w założeniach ma lepiej chronić kredytobiorców oraz ograniczać ryzyko kredytowe. Ustawa została przegłosowana w Sejmie. Jeśli zostanie podpisana przez Prezydenta, wejdzie w życiu po 3 miesiącach. Wówczas kredyt hipoteczny będzie mógł być przyznawany tylko w walucie, w której klient uzyskuje większość dochodów. W ten sposób ustawodawca chce wyeliminować ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych.

Inna ważna zmiana zakazuje uzależniania udzielenia kredytu hipotecznego od skorzystania przez klienta z innego produktu finansowego. Możliwe będzie tylko zaoferowanie przez bank korzystniejszych warunków, w przypadku skorzystania przez kredytobiorcę z innego produktu tego banku.

Projekt potwierdza możliwość wymagania przez instytucje udzielające kredyty hipoteczne wykupienia ubezpieczenia przez kredytobiorcę. Nie będzie jednak możliwe narzucenie wyboru konkretnego ubezpieczyciela.

Kredytobiorca będzie mógł tez w każdej chwili spłacić częściowo lub w całości kredyt hipoteczny przed terminem określonym w umowie. Osoby zaciągające kredyt hipoteczny będą miały możliwość wystąpienia do banku z wnioskiem o poinformowanie o kosztach wcześniejszej spłaty. Banki będą mogły pobrać opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu tylko przez 3 lata od podpisania umowy kredytowej. W przypadku spłaty całego kredytu przed terminem, całkowity koszt kredytu hipotecznego ma być obowiązkowo obniżony o odsetki i inne koszty przypadające na ten okres, o który skrócono termin spłaty. Wysokość prowizji od wcześniejszej spłaty nie może być wyższa od rocznej sumy odsetek, jakie naliczyłby bank od kwoty, która została wcześniej spłacona. Kwota prowizji nie będzie mogła być wyższa niż 3 proc. spłacanej kwoty.

21 dni na decyzję

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu będzie mogło trwać maksymalnie 21 dni od złożenia wymaganych dokumentów. Po upłynięciu ustawowej liczby dni, bank będzie musiał przekazać informację o przyznaniu lub nie przyznaniu kredytu. Do tej pory banki same decydowały o tym, jak długo trwa okres wydawania decyzji kredytowej.

Restrukturyzacja po nowemu

Restrukturyzacja będzie mogła odbyć się przez zaoferowanie kredytobiorcy zawieszenia spłaty kredytu, obniżenie wysokości jego rat, wydłużenie okresu spłaty lub inne działania ułatwiające spłatę. Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie okaże się skuteczne, kredytobiorca będzie mógł samodzielne sprzedać nieruchomość. Minimalny okres, który bank będzie musiał dać kredytobiorcy na sprzedaż mieszkania na rynku wtórnym – to 6 miesięcy. Egzekucja nieruchomości ma być ostatecznym rozwiązaniem.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.