Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Poręczenie zobowiązania finansowego

PORECZENIECznF

Czasem, to przedstawiona w sposób błahy drobna przysługa dla kogoś z rodziny, a nawet znajomych. Poręczenie faktycznie jest dużo ważniejszą deklaracją i zdecydowanie nie jest drobną przysługą, ale ogromnym zobowiązaniem. W skrajnych przypadkach poręczenie może skończyć się spłacaniem nie swojego kredytu, lub pożyczki.

Poręczenie bankowe jest jedną z form zabezpieczenia spłaty zobowiązania finansowego. Najczęściej stanowi  więc, tak jak weksel, czy hipoteka, zabezpieczenie kredytu, lub pożyczki. Nie jest to tylko podpis, ponieważ kodeks cywilny zakłada, że „przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”. Takie brzmienie zapisu sprawia, że poręczyciel deklaruje, że spłaci kredyt, lub pożyczkę w przypadku, gdy z tego obowiązku nie wywiąże się sam kredytobiorca.

Kwestia ustalenia

Jeśli już zdecydujemy się na poręczenie zobowiązania osobie nam bliskiej, ważne jest, by przed jego podpisaniem dokładnie ustalić kształt poręczenia. Może ono bowiem przybrać różne formy. Możliwe jest na przykład poręczenie wyłącznie niespłaconej wartości kapitału. W tym przypadku nie zobowiązujemy się do spłaty całej pożyczki, czy kredytu wraz z odsetkami i innymi ewentualnymi kosztami, a wyłącznie do uiszczenia pomniejszonej o dotychczasowe wpływy kwoty kapitału początkowego zobowiązania. Taki rodzaj poręczenia będzie oczywiście dla nas najbezpieczniejszy.

Warto dokładnie sprecyzować zakres naszej odpowiedzialności, ponieważ jeśli nie zostanie on dokładnie wskazany, to za spłatę zobowiązania odpowiadali będziemy na równi z kredytobiorcą. Będzie to równoznaczne z koniecznością spłaty kapitału, wartości odsetek oraz ewentualnie naliczonych innych opłat.

Ustalając zakres i wysokość poręczenia warto zadbać także o inne kwestie, które przyczyniają się do wzrostu naszego bezpieczeństwa. Możemy zastrzec na przykład, by każda zmiana umowy kredytowej wymagała także naszego podpisu, co uchroni nas przed ewentualnym zwiększeniem kwoty kredytu. Dodatkowo warto zadbać także o dokładne wskazanie czasu, w którym może nastąpić egzekucja zobowiązania, tzn. kiedy kredytodawca może żądać od nas spłaty zobowiązania. Należy tu doprecyzować, by egzekucja rozpoczęła się dopiero w momencie, gdy nie będzie możliwe pozyskanie należności od kredytobiorcy. Ważną kwestią jest także to, abyśmy wnioskowali o zapisanie w umowie kredytowej, że o każdej zwłoce w spłacie kredytu powinniśmy zostać natychmiast poinformowani. Pozwoli to na ewentualną wcześniejszą reakcję i umożliwi przygotowanie się na wystąpienie ewentualnych problemów.

(Fot. sxc.hu)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.