Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Politycy znowu chcą pomóc frankowiczom

ZNOWUPOMOCFRANKOWICZCznF

25 września br. Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o wsparciu posiadaczy kredytu hipotecznego, znajdujących się w trudnej sytuacji. Wynik głosowania w Sejmie pozwala liczyć, że również Senat przyjmie tę ustawę.

Pomoc ma być incydentalna i do zwrotu, tak więc finalnie nie poprawi sytuacji frankowiczów. Nie naruszy interesów banków, za to tymczasowo obciąży finanse publiczne.

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia?

Jeżeli nowa ustawa wejdzie w życie - na wsparcie będą mogli liczyć kredytobiorcy, którzy spełnią jeden z następujących warunków:

•        posiadają status bezrobotnego - a utrata pracy nie nastąpiła w trybie wypowiedzenia z winy pracownika,

•        posiadają nieruchomość, której wartość jest niższa od wartości udzielonego kredytu (w takiej sytuacji znajdują się przede wszystkim frankowicze),

•        miesięczne wydatki z tytułu obsługi kredytu hipotecznego przekraczają 60% dochodu gospodarstwa domowego.

Warunkami wykluczającymi udzielenie wsparcia są:

•        otrzymywanie świadczenia z tytułu ubezpieczenia kredytu od utraty pracy,

•        posiadanie lub wynajmowanie innego niż objęty kredytem lokalu mieszkalnego lub domu,

•        posiadanie lokalu mieszkalnego o powierzchni większej niż 75 m2, lub domu o powierzchni przekraczającej 100 m2 (ograniczenia te nie dotyczą osób wychowujących troje, lub więcej dzieci, a dla osób wychowujących dwójkę dzieci limitami są: 100 m2 w przypadku mieszkania oraz 150 m2 powierzchni użytkowej dla domu).

Tak ścisłe warunki mają za zadanie wykluczyć z programu pomocy osoby lepiej sytuowane - a dzięki zniesieniu, lub złagodzeniu niektórych limitów dla rodzin wielodzietnych także one będą mogły skorzystać ze wsparcia.

Na jakie wsparcie będą mogli liczyć kredytobiorcy?

Ustawa zakłada stworzenie w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego specjalnego funduszu, z którego osobom uprawnionym byłoby wypłacane świadczenie przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu mieszkaniowego.

Wypłacane ma być w 18 miesięcznych transzach, stanowiących równowartość rat odsetkowych i kapitałowych kredytu mieszkaniowego, przy czym maksymalną wysokością jednej transzy jest 1500 złotych. Dla posiadaczy kredytów w walutach obcych wysokość raty wsparcie przekazywane będzie w złotówkach, a podstawą przeliczenia będzie aktualny kurs NBP.

Najważniejszą z punktu widzenia potencjalnych zainteresowanych informacją jest to, że wsparcie nie będzie darowizną - pieniądze z niego będzie trzeba zwrócić w ciągu maksymalnie ośmiu lat, równolegle z pozostałymi ratami kredytu.

W związku z tym obciążenia kredytowe w dłuższym terminie wzrosną - wsparcie będzie zatem korzystne jedynie dla osób, które faktycznie przeżywają chwilowe trudności z budżetem domowym.

Kiedy i w jaki sposób możliwe będzie skorzystanie z pomocy?

W przeciwieństwie do kontrowersyjnej ustawy o pomocy frankowiczom, ustawa została przyjęta przez sejm przytłaczającą większością głosów. Zarówno skierowanie jej do ogółu kredytobiorców, jak i konieczność zwrotu kwoty pomocy dają jej duże szanse na przyjęcie przez senat – od tego czasu do momentu wejścia w życie minie 90 dni.

Pomoc ma być dostępna do 31 grudnia 2018 roku.

Aby otrzymać wsparcie konieczne będzie otrzymanie decyzji właściwego starosty – podejmowana będzie na podstawie oświadczenia składanego przez kredytobiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji (jej kopie przekazywane są do kredytobiorcy oraz BGK) – o ile nie zawiera rażących błędów – w terminie 3 dni roboczych ma zostać wypłacona pierwsza rata wsparcia.

Jeżeli ustanie przyczyna przydzielenia wsparcia (na przykład kredytobiorca utraci status bezrobotnego), BGK ma niezwłocznie wstrzymać jej wypłacanie.

Słowa kluczowe: Kredyt hipoteczny, zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.