Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Podatek bankowy symbolem nowoczesności państwa

PODATEKBANKOWYCznF

Polska jest jednym z ostatnich krajów Europy, który taki podatek wprowadza. Od 2008 r. funkcjonuje on w Szwecji, dwa lata później wprowadzili go Węgrzy. Obowiązuje w bogatych i wysoko rozwiniętych cywilizacyjnie krajach jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Stosują go również Holandia, Belgia, Austria czy Irlandia.

Najwyższy podatek obowiązuje od 2010 r. na Węgrzech (maks. 0,53 proc.) i ma ulec obniżeniu do 0,31 i 0,21 proc. odpowiednio w 2016 i 2017 roku. Z kolei we Francji początkowa stawka 0,25 proc. wprowadzona w 2011 r. została zwiększona do 0,5 proc.

Podobne rozwiązania są akceptowane również przez wszystkie najbardziej rozwinięte kraje świata. Dały temu wyraz podczas szczytu G-20 w 2009 r.. Według jego ustaleń podatek bankowy ma objąć całą gospodarkę światową.

Eksperci nie od dziś ostrzegają, że pozostawienie Polski bez tego rozwiązania było poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa gospodarki narodowej. Ich zdaniem, celem podatku bankowego jest ograniczenie wykorzystywania przez banki krótkoterminowego finansowania i ryzykownych źródeł finansowania swojej działalności. Chodzi przede wszystkim o krótkoterminowe transakcje warunkowe i pożyczki międzybankowe, które stwarzają zagrożenie kolejnymi kryzysami finansowymi i nadmiernymi akcjami kredytowymi. Podatek bankowy może też ograniczać inne patologie – np. Holandia wykorzystuje go do przeciwdziałania wypłacie nadmiernych wynagrodzeń dla kadry zarządzającej bankami. Wniosek specjalistów jest jednoznaczny - bez bariery podatku bankowego Polska może stać się atrakcyjnym miejscem prowadzenia operacji finansowych korzystnych dla banków, ale niebezpiecznych dla realnej gospodarki.

Podatek bankowy jest zaliczany także do  kierunków działania Unii Europejskiej. Bruksela dąży do zwiększenia w krajach członkowskich Unii przejrzystości i jawności rozliczeń podatkowych i poddania ich społecznej kontroli, zwłaszcza w przypadku ważnych podmiotów gospodarczych, a takimi są bez wątpienia banki. Promowane w Unii zmiany systemów podatkowych zmierzają w kierunku zwiększenia opodatkowania dochodów z kapitału (w tym majątku), w stosunku do opodatkowania dochodów z pracy.

Reasumując, podatek bankowy jest - na obecnym etapie rozwoju światowej gospodarki - niezbędny jako odpowiedź Polski na zmiany wprowadzone w sektorze bankowym w innych krajach oraz zgodny ze współczesną polityką przenoszenia ciężaru opodatkowania z dochodów z pracy na dochody z kapitału.

(Fot. Phronimoi/wikimedia.org)

Słowa kluczowe: Unia europejska, Kredyt bankowy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.