Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Odwrócony kredyt hipoteczny uregulowany

ODWROCONYUREGULOWANYCznF

Rozwiązanie może dotyczyć nawet 2 mln Polaków w starszym wieku. Celem nowego prawa jest zabezpieczenie interesów seniorów w kontaktach z tak potężnymi instytucjami jak banki. Nadal jednak nie ma rozwiązań dotyczących pokrewnego produktu, czyli tzw. renty dożywotniej. Ich wprowadzenie blokuje spór Komisji Nadzoru Finansowego z Ministerstwem Gospodarki.

Cel odwróconego kredytu hipotecznego to zapewnienie dodatkowych dochodów np. emerytom w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Bank przejmuje ją dopiero po śmierci uprawnionego, pod warunkiem, że spadkobiercy nie skorzystają z prawa do wykupu. Przy podpisaniu umowy o rentę dożywotnią, nieruchomość od razu przechodzi na własność spółki oferującej tego typu usługę. Z tego rozwiązania, czyli renty dożywotniej od funduszy hipotecznych, skorzystało zaledwie około 400 osób. Jak ustalił money.pl, również odwrócony kredyt hipoteczny może okazać się produktem hipotetycznym, ponieważ na razie banki w Polsce nie są nim zainteresowane.

Odwrócony kredyt hipoteczny skierowany jest do osób posiadających mieszkanie, dom, nieruchomość niezabudowaną, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W zamian za to zabezpieczenie bank może wypłacić uzgodniona kwotę w ratach lub jednorazowo, bez obowiązku jej spłaty za życia kredytobiorcy. Po jego śmierci, spadkobiercy zachowują prawo do zastawionej nieruchomości, jeśli spłacą ciążący na niej kredyt. W innej sytuacji będą musieli przekazać nieruchomość bankowi, który powinien zwrócić im ewentualną nadwyżkę. Ta powstałaby, gdyby wartość nieruchomości przewyższyła należność banku.

Nowa ustawa zakłada, że kwota wypłaconego kredytu nie może przewyższyć wartości nieruchomości. Przewiduje rownież ograniczenie odpowiedzialności kredytobiorcy i jego spadkobierców wyłącznie do nieruchomości zabezpieczającej odwrócony kredyt. Nawet jeżeli bank wypłacił więcej, niż będzie mógł odzyskać ze sprzedaży nieruchomości, nie może sięgnąć po pozostały majątek krydytobiorcy i jego spadkobierców.

Ustawa zobowiązuje także banki do rzetelnego informowania o ofercie i sporządzania umów zgodnie ze szczegółowymi wymogami. Brak dopełnienia tych obowiązków przez bank daje kredytobiorcy prawo do rekompensaty finansowej w wysokości 10 proc. odsetek i innych kosztów od wypłaconej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego.

Pełny tekst ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym:

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1442_u.htm

(Na zdj. "Dom do góry nogami" - Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, fot. Przemysław Jahr/Wikimedia Commons)

Słowa kluczowe: Kredyt hipoteczny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.