Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Mocniejsza pozycja UOKiK

OCHRONAUOKIKCznF

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dzięki nowym przepisom ma otrzymać wzmocnienie w walce z klauzulami niedozwolonymi, t.zw. abuzywnymi. To dobra wiadomość szczególnie dla klientów banków i wszelkich firm udzielających kredytów, czy pożyczek.

Projekt noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów skierowany jest głównie przeciwko niedozwolonym zapisom w umowach, czyli właśnie abuzywnym. Obarczają one konsumenta zobowiązaniami sprzecznymi z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Uregulowania takie znalazły się choćby w krytykowanych ostatnio umowach kredytu hipotecznego denominowanego we frankach szwajcarskich i polisolokatach.

Jakie możliwości UOKiK ma dzisiaj?

Aktualnie niedozwoloność danych przepisów określa Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a ich rejestr prowadzi Prezes UOKiK. Po zmianach już Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej rozstrzygałby o niedozwolonym charakterze postanowienia i zakazywał jego dalszego wykorzystywania.

W obecnym stanie prawnym Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) prowadzi tzw. kontrolę abstrakcyjną, czyli sprawdza postanowienia wzorców umów, a nie konkretne umowy podpisane przez indywidualnego klienta z danym bankiem. Nawet jeśli SOKiK orzeknie, że jakiś zapis jest niedozwolony, to nie stanowi to automatycznego unieważnienia tego zapisu z konkretnej jednostkowej umowy.

Co zmieni nowelizacja ustawy?

Wiceprezes UOKiK, Dorota Karczewska wyjaśniła, że po zmianach przedsiębiorca (bank) zobowiązując się do usunięcia, czy zmiany niedozwolonego zapisu na inny, korzystny dla klienta, jednocześnie może zobowiązać się do aneksowania już zawartych umów. Sąd nie ma prawnej możliwości, by przyjąć zobowiązanie przedsiębiorcy (banku) w tym zakresie. Natomiast Prezes UOKiK będzie mógł dawać firmom wskazówki, jak należy sformułować nowe zapisy, by nie stały się znowu niedozwolonymi.

Ponadto nowela da Prezesowi UOKiK prawo do wyrażania tzw. „istotnego poglądu w sprawie” przed sądem z własnej inicjatywy, albo na wniosek sądu. Mogą to być opinie w odpowiedzi np. na pytanie - czy zapis umowy, bądź praktyka jej realizacji naruszają interesy konsumenta.

Dochodzi też kolejne nowe rozwiązanie – prawo do incydentalnej kontroli postanowień umownych, sprawowanej przez sądy powszechne. Aktualnie sądy nie sprawdzają, czy mają do czynienia ze sprawą konsumencką, w efekcie czego rzadko analizują umowy pod kątem klauzul niedozwolonych.

Kolejne nowe uprawnienie UOKiK ma dotyczyć wstrzymania sprzedaży produktu. Ponadto ustawa umożliwi wykorzystywanie "tajemniczego klienta", czyli wysłanej przez Urząd osoby, która będzie mogła sprawdzić sposób oferowania produktu czy usługi, co ułatwi zebranie materiału dowodowego.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.