Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

LTV i DI jako wskaźniki kredytowe

ABSTRAKTKREDYTY

LTV i DI, choć ukryte pod enigmatycznymi skrótami, to jedne z najistotniejszych wskaźników obszaru ryzyka i bezpieczeństwa oraz zdolności kredytowej. O czym świadczą, jak wpływają na możliwość uzyskania finansowania i jak je wyliczyć?

Loan To Value

Pod skrótem LTV ukrywa się anglojęzyczne sformułowanie Loan To Value, które może być przetłumaczone jako relacja zadłużenia do zabezpieczenia, czyli stosunek kwoty kredytu (pożyczki) do jego zabezpieczenia, ustanawianego najczęściej w formie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości. Jest on wyrażany w procentach i wyliczany zgodnie z następującym wzorem: LTV= (wartość kredytu) *100% / wartość zabezpieczenia. Dla przykładu, pobierając kredyt w wysokości 50.000 złotych i zabezpieczając go wpisem do księgi wieczystej nieruchomości o wartości 100.000 zł wskaźnik LTV wynosił będzie 50%, a wyliczymy go następująco: LTV= 50.000zł * 100% / 100.000zł = 5.000.000% / 100.000= 50%.

Każda z instytucji finansowych niezależnie ustala maksymalny poziom współczynnika Loan To Value, decydując tym samym o stopniu ryzyka związanego z udzieleniem kredytowania. Standardowo jednak przyjmuje się, że wynosić on powinien maksymalnie około 80% dla kredytów złotowych, jednak zdarza się również, że akceptowane są wyższe jego wartości do 100,a nawet 110%. Zgodnie z wytycznymi dobrych praktyk zapisanych w opublikowanej w styczniu 2011 roku Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego, zbyt wysoki poziom wskaźnika LTV skutkować winien np. zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń, zmianą zabezpieczenia, czy renegocjacją warunków umowy.

Instytucje finansowe w przypadku przekroczenia wartości 80% relacji zadłużenia do zabezpieczenia, często sięgają przy tym do dodatkowych środków zwiększających ich bezpieczeństwo. Najczęściej stosowaną metodą jest tu wykorzystanie dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – np. dla ustalonego poziomu akceptowalnego wskaźnika na poziomie 80% i wyliczeniu 92% LTV dla danego wniosku kredytowego, ubezpieczeniu podlegała będzie proporcjonalna nadwyżka wskaźnika, wynosząca 12%. Innym sposobem, stosowanym samodzielnie, lub wspólnie z ubezpieczeniem, jest zastosowanie przez instytucję finansową zwiększonego poziomu oprocentowania, który rekompensuje z kolei podwyższony poziom ryzyka związanego z udzieleniem kredytu lub pożyczki.

Disposable Income

Instytucja finansowa podejmująca decyzję, dotyczącą udzielenia finansowania, zbada także najpewniej nieco odmienny wskaźniki, czyli tak zwany DI - Disposable Income, oznaczający z angielskiego po prostu dochód dyspozycyjny.  W tym przypadku, poszczególne organizacje ustalają jego dopuszczalny, minimalny poziom, po przekroczeniu którego  finansowanie może zostać udzielone na wnioskowanych warunkach. DI jest więc jednym z kryteriów oceny zdolności finansowej kredytobiorców. Wskaźnik dochodu dyspozycyjnego jest przy tym po prostu wartością miesięcznego dochodu, osiąganego przez wszystkich członków gospodarstwa domowego, po odjęciu od niego wszystkich comiesięcznych zobowiązań finansowych, jak raty kredytów i pożyczek, opłaty za media czy nawet alimenty.

Załóżmy, że przykładowy kredytobiorca zainteresowany jest kredytem, którego miesięczna rata wynosiła będzie 312 złotych, a jego dochód miesięczny netto to średnio 3.000 złotych. Kredytobiorca ten posiada przy tym wydatki takie, jak: czynsz i utrzymanie mieszkania – 550 zł, utrzymanie samochodu – 400 zł, rata wcześniej zaciągniętego kredytu 216 zł oraz abonament za użytkowanie telefonu komórkowego 99 zł. W związku z tym jego dochód dyspozycyjny wynosił będzie : DI= 3.000zł – 550zł – 400zł – 216 zł - 99zł = 1.735zł. Nawet po opłaceniu raty wnioskowanego kredytu, w portfelu kredytobiorcy pozostanie 1.423 zł, dlatego nie będzie on miał żadnego problemu z uzyskaniem finansowania. Gdyby zarabiał on jednak 1700 złotych netto, to jego DI po uwzględnieniu raty nowego kredytu wynosiłby 123 zł i najpewniej finansowanie nie zostałoby mu udzielone.

Jak więc widać, decyzja o przyznaniu kredytowania nie opiera się jedynie na wysokości naszych comiesięcznych zarobków, ale jest także bezpośrednio podyktowana wieloma innymi czynnikami, jak opisane powyżej współczynniki zadłużenia do zabezpieczenia czy dochodu dyspozycyjnego. Przygotujmy się więc odpowiednio do złożenia wniosku kredytowego, a może uda się na podstawie podrasowanych współczynników DI i LTV uzyskać lepsze warunki kredytowania. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.