Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Kredyt inwestycyjny

KREDYTINWESTCznF

Niemal każdy z przedsiębiorców zetknął się z chwilą, w której pojawia się Szansa – zwykle łącząca się z dwoma kwestiami: perspektywą wysokiego zysku i koniecznością uprzedniego dokonania inwestycji. W idealnym świecie przedsiębiorca byłby w stanie pokryć wszystkie koszty ze środków własnych – w praktyce najczęściej okazuje się, że wysokość potrzebnej kwoty znacznie przekracza jego możliwości.

Osoby z wizją i pomysłem nie są jednak pozostawione samym sobie – rozwiązaniem jest dla nich kredyt inwestycyjny, a więc instrument finansowy, umożliwiający pozyskanie przez przedsiębiorcę lub osobę fizyczną środków potrzebnych na inwestycję – czy będzie to zakup maszyn, lub linii produkcyjnych, nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą, inwestycja w papiery wartościowe czy zdobycie patentów i technologii.

Kto może uzyskać kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny pozyskać mogą zarówno zadomowione już na rynku firmy, jak i przedsiębiorstwa nowopowstałe – a nawet osoby fizyczne. Najszerszy wybór z pewnością będą miały te pierwsze, ale zarówno dzięki programom rozwojowym, jak i pomocy UE systematycznie powiększa się rynek ofert dostępnych dla pozostałych graczy na rynku.

Jakie są warunki zdobycia kredytu inwestycyjnego?

Podstawową kwestią będzie przekonanie banku lub instytucji finansowej o zasadności planowanej inwestycji – w większości wypadków potrzebny będzie dobry, oparty o rzetelną analizę rynku biznesplan, pozytywna weryfikacja zdolności kredytowej oraz zabezpieczenie kredytu. Wiele ofert wymaga udokumentowania odpowiednio długiego okresu działalności firmy, w przypadku zaś osób fizycznych pod uwagę mogą być brane nawet rozliczenia z ROR.

Co otrzymamy – i jakie są warunki spłaty?

W zależności od naszych potrzeb i szczegółów oferty możliwe jest jednorazowe otrzymanie odpowiedniej kwoty (w złotówkach lub innej walucie), wypłata w transzach bądź utworzenie linii kredytowej. Okres spłaty jest zazwyczaj długi – waha się od klikunastu miesięcy do nawet kilkunastu lat, z możliwością uzyskania karencji (pomaga to w doczekaniu zwrotu inwestycji – raty można wówczas spłacać już z pomocą uzyskanych z inwestycji zysków).

Koszty kredytu inwestycyjnego – to przede wszystkim odsetki, oparte są zazwyczaj o wysokość stopy WIBOR lub stawkę własną banku i powiększone o związaną z ryzykiem kredytowym marżę. Często dochodzi jeszcze prowizja, ubezpieczenie kredytu oraz opłata za rozpatrzenie wniosku – każdy z tych elementów może znacząco podnieść ogólny koszt.

Czy warto starać się o kredyt inwestycyjny?

Podstawową zaletą kredytu inwestycyjnego jest możliwość rozwoju, jaką otrzymamy w przypadku trafnej oceny naszego celu. Zysk, powiększenie majątku firmy, wejście na nowe rynki – wszystkie te perspektywy przemawiają za podjęciem ryzyka i zawarciem odpowiednej umowy. Nie każda inwestycja okazuje się jednak udana – w najgorszej sytuacji kredyt taki może okazać się zgubny dla naszej działalności.

Jak w przypadku każdego instrumentu finansowego decyzję musimy więc gruntownie przemyśleć – zarówno pod kątem kosztów, jak i możliwości – i dopiero potem zacząć poszukiwać najlepszej dla nas oferty.

(Fot, freeimages.com)

Słowa kluczowe: Kredyt bankowy, Kredyt hipoteczny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.