Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Kredyt hipoteczny, a śmierć kredytobiorcy

SMIERCKREDYTOBIORCYCznF

Co do zasady, tryb postępowania w przypadku kredytu hipotecznego zależny jest od tego, czy kredytobiorca zaciągnął kredyt samodzielnie, czy posiadał współkredytobiorców. Jakie są możliwe scenariusze tego typu postępowania?

Brak współkredytobiorców

Jeśli kredytobiorca zaciągnął zobowiązanie samodzielnie, to po jego śmierci umowa kredytu hipotecznego po prostu wygasa. Jeśli zabezpieczeniem spłaty kredytu była cesja ubezpieczenia na życie, to bank wystąpi do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Jego wysokość może dokładnie odpowiadać sumie zadłużenia, co jest równoznaczne z tym, że spadkobiercy otrzymają nieruchomość wolną od hipoteki. Wartość polisy może być jednak większa lub mniejsza od wartości kredytu, co spowoduje powstanie nadpłaty lub niedopłaty kredytu. W obu tych przypadkach, ewentualna nadpłata i niedopłata stanowiły będą część masy spadkowej, tzn. spadkobiercy odziedziczą określoną kwotę lub pozostały do spłaty dług.

Dług ten będzie oczywiście większy, jeśli odpowiednie ubezpieczenie na życie nie zostało zawarte. Wtedy bank ustali spadkobierców zmarłego. Mogą, lecz nie muszą oni przyjąć spadku. Jeśli jednak zdecydują się na jego przyjęcie, to będą zobowiązani do spłaty zobowiązania, by uwolnić nieruchomość od hipoteki. Jeśli posiadają oni odpowiednią zdolność kredytową, to mogą dalej spłacać kredyt w ratach. Mogą oczywiście także jednorazowo spłacić pozostały dług, lub sprzedać odziedziczoną nieruchomość i w ten sposób uzyskać środki na spłatę kredytu.

Współkredytobiorca

Umowa kredytu hipotecznego nie wygasa jednak, jeśli zmarły wziął kredyt z innym współkredytobiorcą. Wtedy za spłatę kredytu odpowiedzialny będzie drugi z kredytobiorców oraz wszyscy spadkobiercy zmarłego, o ile oczywiście przyjęli spadek. Również w tym przypadku nastąpić może ewentualna spłata części/całości kredytu z tytułu realizacji roszczeń z polisy ubezpieczeniowej na życie zmarłego.

Jeśli nie posiadał on stosownego ubezpieczenia, kwota długu pozostaje niezmienna. Jeśli dług nie zostanie spłacony za pomocą odszkodowania, to bank z wszystkimi przyjmującymi spadek spadkobiercami podpisze stosowne aneksy do umowy kredytowej. Będą oni wraz z współkredytobiorcą odpowiedzialni za dalszą spłatę kredytu w ustalonej podczas podziału masy spadkowej części. Na podobnej zasadzie funkcjonował będzie także podział nieruchomości już po spłacie zobowiązania hipotecznego. Finalnie więc współkredytobiorca i wszyscy przyjmujący spadek spadkobiercy posiadali więc będą ułamkowy udział w wartości nieruchomości, tj. np. 1/2, 1/4, czy 1/8 jej wartości.

Słowa kluczowe: Kredyt hipoteczny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.