Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Kredyt gotówkowy czy pożyczka hipoteczna

KREDYTCZYPOZYCZKACznF

Niespodziewane wydatki niestety mają to do siebie, że występują najczęściej w najmniej odpowiednim do tego momencie. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem kredytu gotówkowego, to wiedz, że pożyczka hipoteczna będzie z dużą pewnością korzystniejszym dla ciebie rozwiązaniem. Dlaczego?

Kredyt, a pożyczka

Błędem jest niestety powszechne, wymienne stosowanie nazwy kredyt i pożyczka. Są to bowiem, choć w pewnych obszarach podobne, dwa różne produkty finansowe. Cechami wspólnymi obu rozwiązań jest to, że  w ich wyniku powstaje dług, który musi zostać spłacony przez pożyczającego lub kredytobiorcę. Różnicą pomiędzy nimi jest między innymi to, że od strony prawnej kwestie kredytu regulują przepisy prawa bankowego, podczas gdy przy pożyczce jest to kodeks cywilny. Inną cechą odróżniającą kredyt od pożyczki jest to, że w przypadku pożyczki środki przekazane pożyczkobiorcy stają się jego własnością, podczas gdy w przypadku kredytu są one jedynie  przekazywane kredytobiorcy do dyspozycji na określony w umowie kredytowej czas.

Koszty obu rozwiązań

Poza wskazanymi wyżej różnicami, rozwiązania te odróżnia także ich koszt, szczególnie jeśli porównaniu podlegały będą opłaty i prowizje powiązane z udzieleniem kredytu gotówkowego i pożyczki hipotecznej. Wszystko staje się jasne już po jednym rzucie oka na tak zwany wskaźnik RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania – jest to wyrażona w procentach wartość wszystkich obligatoryjnych kosztów (prowizji za udzielenie, oprocentowania i innych ewentualnych opłat) kredytu i pożyczki w skali jednego roku. Wskaźnik rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla pożyczki hipotecznej to obecnie około 10-11 procent, podczas gdy dla kredytów gotówkowych wynosi on nawet dwadzieścia kilka i więcej procent. By zobrazować różnice w cenie, jaką zapłacimy za oba narzędzia, posłużymy się porównaniem kosztu kredytu gotówkowego i pożyczki hipotecznej w wysokości dwudziestu tysięcy złotych, udzielanych na okres 5 lat – oba zobowiązania spłacane będą terminowo w równych ratach. Dla oprocentowania rzeczywistego wynoszącego 24% kredytu gotówkowego będziemy zobowiązani do spłaty comiesięcznej raty, której wysokość to około 549 zł. Sprawia to, że na przestrzeni całej spłaty kredytu - w ciągu pięciu lat – koszty finansowania osiągną poziom 12.940 zł. Dla pożyczki hipotecznej o RRSO na poziomie 10,00%, rata miesięczna wyniesie za to około 412 zł, przez co całkowity koszt finansowania osiągnie poziom 4.720 zł.

Dlaczego pożyczka?

Zgodnie z powyższym przykładem różnica w kosztach dwóch produktów, to aż 8.220 zł, co bezpośrednio wskazuje przewagę pożyczki hipotecznej w porównaniu z kredytem gotówkowym. Różnica w oprocentowaniu spowodowana jest  dodatkowym zabezpieczeniem hipotecznym. Jego ustanowienie równoznaczne jest z obniżeniem ryzyka kredytowego, którego minimalizacja pozwala na redukcje kosztów powiązanych z udzieleniem finansowania. Mimo, że zaciągnięcie pożyczki hipotecznej równoznaczne jest z koniecznością poniesienia przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów -  powiązanych z ustanowieniem wpisu hipotecznego -  to nadal pozostaje ona korzystniejszą w stosunku do kredytu gotówkowego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.