Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Odpowiadamy za długi małżonka

WIEZYMALZENSKIECznF

Nie zawsze. Ograniczenia są w aktualnych przepisach, nowelizujących dotychczasowe regulacje, które dotycząc stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. Zgodnie z nimi wierzyciel, któego dłużnikiem jest jeden z małżonków, nie zawsze może zaspokoić się z majątku wspólnego. Zależy to od tego, czy drugi małżonek zgodził się na zaciągnięcie zobowiązania.

Jeśli wyraził taką zgodę, wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia również z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli jednak zobowiązanie zostało zaciągnięte bez zgody drugiego małżonka, albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę, lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, czy innych praw twórcy. W sytuacji, gdy wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zaspokojenie może nastąpić także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności, lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę, lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z praw twórcy.

Uzyskanie zgody drugiego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania zależy od jego decyzji. Uzyskanie takiej zgody daje wierzycielowi szerszy zakres zaspokojenia, który obejmuje także majątek wspólny małżonków. Takie rozwiązanie ma chronić rodzinę – majątek wspólny pozostaje nienaruszony, jeśli zobowiązanie zostało zaciągnięte bez zgody drugiego małżonka.

Waldemar Szkiela

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.