Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Jak podwyższyć wskaźnik zdolności kredytowej

ZDOLNOSCKREDYT

Kredytodawca wyliczając wskaźnik zdolności kredytowej, opiera się na pewnych założeniach, których nawet pozornie błaha zmiana poważnie może wpłynąć na wzrost jego wysokości, a tym samym na przyjęcie lub odrzucenie wniosku kredytowego. Czym jest zdolność kredytowa i jak w prosty sposób wpłynąć na jej wysokość?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zgodnie z artykułem 70.1 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. „przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności”. Jest to więc nic innego, jak wskaźnik ryzyka jakie podejmuje każdorazowo instytucja finansowa, udzielając nam zobowiązania w postaci kredytu, lub pożyczki. Wskaźnik zdolności, obliczany na podstawie przekazanych przez nas informacji i danych, jest przy tym o tyle istotny, że jego zbyt niska wartość sprawi, że kredytodawca zrezygnuje z udzielenia obłożonego zbyt dużym ryzykiem zobowiązania.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Wysokość wskaźnika zdolności kredytowej wyliczana jest w każdej instytucji na podstawie nieco odmiennego algorytmu i zależy przy tym od bardzo wielu czynników. Są to:

  • wysokość zarobków kredytobiorcy;
  • wartość jego dotychczasowych zobowiązań, jak kredyty, pożyczki czy nawet posiadana karta kredytowa;
  • długość okresu kredytowania;
  • typ zadeklarowanych we wniosku kredytowym rat;
  • waluta kredytu;
  • dotychczasowa historia kredytowa.

Bank, lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo–kredytowa, analizuje każdorazowo dane zawarte we wniosku kredytowym i na ich podstawie podejmuje decyzje o przyznaniu lub wstrzymaniu finansowania. Nic jednak straconego jeśli okaże się, że wyliczona zdolność kredytowa jest zbyt niska, ponieważ istnieje kilka sposobów na podwyższenie jej wskaźnika.

Najpopularniejszymi i najbardziej skutecznymi metodami są:

1. redukcja wnioskowanej wartości kredytu - kredytodawca analizując wniosek kredytowy ocenia go mając na uwadze daną wartość zobowiązania. Nawet jej niewielkie obniżenie spowodować może, że współczynnik zdolności zwiększy się na tyle, że udzielenie finansowania stanie się możliwe.

2. wydłużenie okresu kredytowania - jest sposobem dla osób, które nie chcą, lub nie mogą zmniejszyć wnioskowanej wartości kredytu. Takie rozwiązanie wpłynie niestety negatywnie na całkowity koszt kredytu z racji wzrostu wartości spłacanych odsetek, jednak poprzez rozłożenie spłaty w dłuższym czasie, spowoduje zmniejszenie wysokości comiesięcznej raty, a tym samym wpłynie na wzrost zdolności kredytowej.

3. zmiana typu raty - sposobem na redukcję wartości raty kredytu lub pożyczki jest zastosowanie rat stałych zamiast rat malejących, jednak tak, jak w przypadku wydłużenia okresu kredytowania spowoduje wzrost całkowitego kosztu kredytu. Zastosowanie rat malejących jest równoznaczne z szybszą spłatą kapitału kredytu i tym samym naliczeniem mniejszych odsetek, jednak wysokość raty jest na początku okresu spłaty znacznie wyższa od  jej wysokości przy ratach stałych. Chcąc więc podwyższyć zdolność kredytową wnioskować należy o spłatę zobowiązania w comiesięcznych ratach o stałej wysokości. 

4. spłata innych zobowiązań - kredytodawca wyliczając zdolność kredytową uwzględni współczynnik comiesięcznych zarobków do wysokości wymagalnych zobowiązań np. rat kredytów i pożyczek oraz karty kredytowej, nawet jeśli jest ona nieużywana. W związku z tym pierwszym krokiem na drodze podwyższenia współczynnika zdolności kredytowej powinna być natychmiastowa rezygnacja z posiadania karty kredytowej oraz, na ile to możliwe, spłata innych zobowiązań. Konieczność regulowania ich comiesięcznych rat  przestanie negatywnie wpływać na zasobność portfela kredytobiorcy i sprawi, że będzie on w stanie otrzymać (i terminowo spłacać) kredyt we wnioskowanej wysokości.

5. wybór odpowiedniego kredytodawcy - wybór kredytodawcy nie może być przypadkowy. Po pierwsze skorzystajmy z wyliczeń instytucji finansowej, której jesteśmy klientem – dokładnie zna ona naszą dotychczasową historię oraz może (z racji długoletniej współpracy) zaoferować korzystniejsze niż inni warunki kredytowania. Dodatkowo zwrócić należy uwagę, czy kredytodawca poza częścią zasadniczą uwzględnia także ewentualną cześć premiową wynagrodzenia. 

6. zmiana waluty - wskaźnik ryzyka powiązany ze spłatą kredytu udzielonego w walucie obcej jest znacznie wyższy od tego występującego przy kredytach złotówkowych. W związku z tym kredytodawcy dla walut obcych stosują zazwyczaj nieco inny algorytm wyliczenia zdolności kredytowej. Dlatego może okazać się, że kredyt nie udzielony dla dolarów amerykańskich, franków szwajcarskich czy euro może zostać przyznany w całości, jeśli tylko będzie zaciągnięty i spłacany w złotówkach.

7. rekrutacja współkredytobiorcy - jeśli mimo zastosowania powyższych sposobów na podwyższenie zdolności kredytowej jej poziom nadal nie będzie odpowiednio wysoki, rozważyć można także uwzględnienie drugiego (lub kolejnego) kredytobiorcy. Instytucja finansowa uwzględni w takim przypadku wysokość obu (lub wielu) wynagrodzeń i na jej podstawie wyliczy podwyższony wskaźnik zdolności.

(Fot. Cruizer/wikimedia.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.