Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Granice kredytu konsumenckiego

KREDYTUGRANICECznF

Wśród różnych rodzajów pożyczek i kredytów, konsumencki podlega szczególnym przepisom zawartym w specjalnej ustawie. Nie tylko od samego zawarcia kredytu może on nie być uznany za konsumencki, ale również w trakcie jego spłacania mogą nastąpić zmiany, wyłączające go spod przepisów odpowiedniej ustawy. Jakie rodzaje umów nie podlegają przepisom o kredycie konsumencki - reguluje ustawa z 12 maja 2011 r. (obowiązująca od 18 grudnia 2011 r.) o kredycie konsumenckim, ze zmianami, w tekście z Dziennika Ustaw, z 2014 r..

Zgodnie z artykułem 4. ustęp 1 tej ustawy, jej przepisów nie stosuje się do umów, w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego. Przepisy o kredycie konsumenckim nie mają też zastosowania do umów leasingu, jeśli umowa odrębna (towarzysząca) od tych umów przewiduje obowiązek nabycia przedmiotu umowy, uzależniając go od żądania kredytodawcy.

Ważnymi wyjątkami, w których stosowanie nowych przepisów o kredycie konsumenckim nie obowiązuje umowy o kredyt, które są następstwem ugody sądowej, ugody zawartej przed sądem polubownym lub ugody z postępowania mediacyjnego. To samo dotyczy umów o kredyt udzielany pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w ramach jego działalności dodatkowej, w których pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub których rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest niższa od powszechnie stosowanych na rynku. Dodatkowo przepisów ustawy nie stosuje się też do umów odwróconego kredytu hipotecznego zawartych na podstawie ustawy o takiej formie kredytu.

Inne umowy kredytowe też są wyłączone z przepisów o kredycie konsumenckim na mocy przepisów szczególnych. Jeszcze inne, np. o kredyt hipoteczny, objęte są tylko niektórymi przepisami o kredycie konsumenckim. Tak samo jest w umowach o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (nazywany czasem potocznie debetem), czy przewidujących odroczenie płatności albo zmianę sposobu płatności. Istnieje też maksymalny limit wartości kredytu, powyżej którego nie stosuje się przepisów o kredycie konsumenckim – równowartość 255 550 zł. Jednak z drugiej strony, ograniczenie to nie dotyczy generalnie kredytów hipotecznych.

Za kredyt konsumencki nie uważa się również umów o ciągłe świadczenie usług lub o dostawę towarów tego samego rodzaju, za które konsument płaci w ratach w okresie realizacji umowy. Dotyczy to np. opłat za dostarczanie do domu różnych mediów, jak woda, gaz, ciepło, energia elektryczna, internet czy telewizja kablowa.

Fot. pixabay.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.