Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Formularz informacyjny kredytu konsumenckiego

FORMULARZKREDYTUCznF

Od kilku już lat w polskim prawie obowiązują nowe zasady dotyczące przedstawiania oferty kredytów. Dzisiaj wszystkie najważniejsze kwestie, jeszcze przed podpisaniem umowy, muszą być podane w formularzu informacyjnym kredytu konsumenckiego. Najważniejsze są w nim dane o parametrach kredytów.

Dane te to przede wszystkim całkowita kwota kredytu jaką instytucja finansowa przyznaje kredytobiorcy. Określony jest moment wypłaty kredytu oraz sposób przekazania pieniędzy. Oczywiście równie ważny jest termin spłaty kredytu. W formularzu określone są także zasady spłacania kredytu – czyli np. warunki na jakich kredyt może zostać wcześniej spłacony, np. dodatkowych opłat z tego tytułu. W formularzu powinny znaleźć się też informacje, czy kredyt wymaga zabezpieczenia, a jeśli tak – to jakiego rodzaju. Z formularza dowiemy się również jaki wskaźnik LtV (loan to value) przyjęto przy udzielaniu kredytu. LtV określa wysokość wkładu własnego, który musi zostać przedstawiony przez kredytobiorcę – najczęściej jest spotykany przy kredytach hipotecznych.

Bardzo ważną informacją dla klienta jest całkowity koszt kredytu. Ustawa o kredycie konsumencki nakłada obowiązek podania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), która zawiera wszystkie koszty takie jak m.in. ubezpieczenie kredytu czy jednorazową prowizję banku. RRSO to całkowity koszt zobowiązania ponoszony przez klienta, w stosunku rocznym. RRSO jest wyrażona jako wartość procentowa. Ma za zadanie pomóc kredytobiorcom porównać oferty kredytów. Podstawowym „składnikiem” RRSO jest oprocentowanie kredytu, które jest podawane w formularzu. Możemy dowiedzieć się także czy oprocentowanie jest stałe czy zmienne. Jeśli oprocentowanie jest zmienne podane są informacje, w jaki sposób zostaje ono ustalone. Najczęściej uzależnione jest od stawki WIBOR – czyli ceny pieniądza na rynku międzybankowym. Z formularza informacyjnego powinniśmy dowiedzieć się jaka stawka WIBOR została przyjęta do określania oprocentowania kredytu. Może to być WIBOR trzymiesięczny (3M) lub np. WIBOR półroczny (6M).

Oprócz powyższych informacji, w formularzu podane są skutki i koszty związane z brakiem terminowej spłaty kredytu.

Z kolei w punkcie „Pozostałe informacje” określa się warunki odstąpienia od umowy. Ustawa o kredycie konsumenckim umożliwia kredytobiorcom odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. W tym miejscu podawane są również inne, dodatkowe wymogi stawiane przez instytucję finansową – np. konieczność założenia rachunku osobistego w danym banku, w celu wypłaty pieniędzy z kredytu.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: Kredyt bankowy, Kredyt hipoteczny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.