Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Estonia najmniej zadłużona, Grecja najbardziej w UE

ZADLUZENIEEUROPYCznF

Na koniec 2016 r. najmniej zadłużonym krajem Unii Europejskiej była Estonia, której dług publiczny stanowił 9,5 procent PKB, a najbardziej Grecja z zadłużeniem wynoszącym 179 proc. PKB - wyliczył Eurostat. Najbardziej zadłużone kraje UE to, oprócz Grecji, Włochy (132,6 proc. PKB), Portugalia (130,4 proc. PKB), Cypr (107,8 proc.) i Belgia (105,9 proc.). 16 krajów unijnych miało wskaźniki długu publicznego powyżej 60 proc. PKB.

Generalnie relacja długu publicznego do PKB w Unii Europejskiej spada. Najbardziej zrównoważone budżety mają kraje z różnych unijnych regionów i niekoniecznie o najsilniejszych gospodarkach.  Pod koniec 2016 r. najniższe wskaźniki długu publicznego w relacji do PKB odnotowano - oprócz Estonii - w Luksemburgu (20,0 proc.), Bułgarii (29,5 proc.), Czechach (37,2 proc.), Rumunii (37,6 proc.) i Danii (37,8 proc.).

Według wyliczeń Eurostatu, w przypadku Polski na koniec 2016 roku dług publiczny wyniósł 54,4 proc. PKB. W ubiegłym roku w UE deficyt sektora finansów publicznych spadł z 2,4 proc. do 1,7 proc., a dług publiczny z 84,9 proc. do 83,5 proc. w porównaniu do 2015 roku. W przypadku strefy euro w 2016 roku deficyt sektora rządowego i samorządowego spadł z 2,1 proc. do 1,5 proc., a dług publiczny z 90,3 proc. do 89,2 proc. PKB w porównaniu do 2015 roku.

W 2016 roku wydatki publiczne w strefie euro odpowiadały 47,7 proc. PKB, a dochody 46,2 proc. W przypadku całej Unii Europejskiej było to odpowiednio 46,6 proc. i 44,9 proc.

Najpopularniejsze papiery wartościowe

Jak wyliczył portal forsal.pl, na koniec trzeciego kwartału 2016 r. największy udział w długu publicznym państw Unii Europejskiej mały dłużne papiery wartościowe. Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku, obligacje i inne instrumenty dłużne stanowiły 79,7 proc. długu publicznego w strefie euro i 81 proc. w całej wspólnocie. Zadłużenie w pożyczkach to odpowiednio 17,3 proc. i 15,1 proc. PKB, natomiast gotówka i depozyty stanowiły zaledwie 3 proc. PKB strefy euro i 3,9 proc. UE. 

Polska miała podobną strukturę zadłużenia. Największa część przypadła dłużnym papierom wartościowym. Wartość wyemitowanych obligacji i innych instrumentów dłużnych była na poziomie 42,3 proc. produktu krajowego brutto Polski. Drugą pod względem wielkości formą zadłużenia polskiego rządu były pożyczki (10,6 proc. PKB). Polski dług w postaci gotówki i depozytów to zaledwie 0,2 proc. PKB.

(Fot. freeimages.com) 

Słowa kluczowe: Unia europejska, zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.